Slider

Odzyskiwanie należności

Ponownie o nadgodzinach dla pracowników budowy

Sezon urlopowy już zakończony. Jeśli chodzi o mnie to mogę właściwie powiedzieć, że zapomniałem o urlopie. Wrzesień był pełen obowiązków związanych ze sprawami zawodowymi, choć nie tylko. Wreszcie udało się pomalować mieszkanie. Brakowało czasu, żeby opublikować nowy wpis na blogu. W końcu udało się napisać ten tekst. 🙂 A i pojawiła się też okazja. W […]

Niedawno miała swój finał przed sądem sprawa o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, którą prowadziłem. W praktyce zawodowej zajmuję się bowiem nie tylko tematyką kontraktów związanych z budownictwem. W sporze reprezentowałem pracownika, który żądał od pracodawcy wynagrodzenia za przepracowane na budowie godziny nadliczbowe i dodatek. Sprawa zakończyła się pozytywnym rozstrzygnięciem dla pracownika. Praca na budowie ponad […]

Ten kto miał do czynienia z dochodzeniem należności pieniężnych, wcześniej czy później zetknie się z kwestią ich przedawnienia. Możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń pieniężnych jest bowiem ograniczona w czasie, upływem terminu przedawnienia. Bieg terminu przedawnienia może jednak zostać przerwany a po każdym przerwaniu, termin ten biegnie na nowo. Czy jednak zawsze nastąpi przerwanie biegu przedawnienia? Długość […]

Odsetki maksymalne bez zmian

Dzisiaj odwiedziłem stronę internetową Narodowego Banku Polskiego. Byłem ciekaw czy Rada Polityki Pieniężnej podała jakieś informacje odnośnie zmian stóp procentowych. Musiałem sprawdzić czy nie szykuje się jakaś zmiana stóp procentowych NBP. Interesowała mnie stopa lombardowa z tej przyczyny, iż ma ona wpływ na wysokość odsetek maksymalnych. Odsetki maksymalne stanowią górną granicę do jakiej można zastrzegać […]

Wzór wezwania do zapłaty

Od dzisiaj dostępny jest w blogu wzór wezwania do zapłaty. Wezwanie do zapłaty, które przygotowałem zawiera dodatkowo ostrzeżenie skierowane do dłużnika w którym informowany jest o możliwości wpisania go do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej (BIG). Samo umieszczenie w wezwaniu do zapłaty, ostrzeżenia o wpisaniu  do rejestru dłużników BIG jest niewystarczające. Takie wezwanie do zapłaty, […]