Slider

Opóźnienie czy zwłoka

Większość z nas raczej intuicyjnie wyczuwa różnicę pomiędzy opóźnieniem a zwłoką, a przynajmniej domyśla się, że nie chodzi o to samo. 🙂 Na co dzień, mówiąc do kogoś używasz zapewne zamiennie jednego lub drugiego słowa, nie przejmując się różnicami w znaczeniu. Bo i pewnie nie ma takiej potrzeby.

Jednak na gruncie prawnym nie jest to już takie obojętne czy mamy do czynienia ze zwłoką czy z opóźnieniem. Zwłaszcza jeśli chodzi o wykonywanie zobowiązań terminowych, np. wykonanie obiektu w określonym terminie czy też usługi. Wykonanie umowy związane jest najczęściej z dochowaniem stosownych terminów. Użycie w umowie jednego czy drugiego określenia ma znaczenie. Dzieje się tak, chociaż zarówno opóźnienie jak i zwłoka wiąże się z nieterminowym wykonaniem obowiązku wynikającego z umowy.

clock-588954_1920

Jeśli jesteś wierzycielem to opóźnienie występuje wtedy, gdy Twój dłużnik nie wykonuje swojego obowiązku w terminie. Uchybienie ze strony dłużnika jest jednak następstwem okoliczności niezależnych od niego. W przypadku zwłoki, nieterminowe wykonanie zobowiązania wynika z okoliczności obciążających dłużnika.

Pozostawanie w zwłoce, może rodzić dla dłużnika daleko idące konsekwencje. Co istotne, w razie sporu to dłużnik musi wykazać, że nie pozostaje w zwłoce, ale np. nieterminowe wykonanie zobowiązania jest tylko opóźnieniem.

Konsekwencje rozróżnienia zwłoki od opóźnienia mogą mieć ogromne znaczenie przy naliczaniu kar umownych.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: