Slider

Październik 2014

Ruszyły prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie określenia odsetek ustawowych. Dwa tygodnie temu pisałem o zmniejszeniu odsetek maksymalnych z powodu obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej stopy kredytu lombardowego. Zrodziło to kuriozalną sytuację, w której odsetki ustawowe w wysokości 13% są wyższe niż odsetki maksymalne w wysokości 12%. Taki stan rzeczy stał się przyczyną wątpliwości i […]

Od 9 października 2014r., obowiązuje nowa wysokość stopy kredytu lombardowego, którą ustalono na 3,00%. Dzisiaj wchodzi bowiem w życie uchwała nr 6/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 października 2014r. „w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim.” Uchwałę znajdziesz tutaj. Co ta zmiana oznacza? […]