Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Odsetki ustawowe, czy po zmianie będą niższe od odsetek maksymalnych?

Wojciech Kryczek23 października 2014Komentarze (0)

Ruszyły prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie określenia odsetek ustawowych. Dwa tygodnie temu pisałem o zmniejszeniu odsetek maksymalnych z powodu obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej stopy kredytu lombardowego. Zrodziło to kuriozalną sytuację, w której odsetki ustawowe w wysokości 13% są wyższe niż odsetki maksymalne w wysokości 12%.

Taki stan rzeczy stał się przyczyną wątpliwości i pytań o to, czy można naliczać odsetki ustawowe w wysokości jaka wynika z rozporządzenia tj. 13% czy też należy je ograniczyć do wysokości 12%. Ograniczenie wynikałoby z tego, że odsetki ustawowe nie mogą przekraczać odsetek maksymalnych.

Jest to dylemat dla wierzycieli, którzy zechcą naliczać odsetki.

Odsetki ustawowe w wysokości 13% w stosunku rocznym obowiązują od grudnia 2008r. Od tej pory nie były one zmieniane.

Wedle ostatnich informacji przytaczanych w mediach, Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad zmianą rozporządzenia dotyczącego odsetek ustawowych. Rozporządzenie zostanie uchwalone przez Radę Ministrów.

W jednym z komentarzy do mojego wpisu o niższych odsetkach maksymalnych, zwróciłem uwagę na treść art. 359 paragraf 3 Kodeksu cywilnego, który zawiera wskazanie co do określania wysokości odsetek ustawowych. Wedle tego zalecenia, wysokość odsetek ustawowych powinna być powiązana z wysokością rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych NBP. Przepis kodeksowy brzmi następująco:

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość odsetek ustawowych, kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.”

Szacuje się, że po zmianie przepisów odsetki ustawowe będą ustalone na poziomie pomiędzy 8 % a 12% w skali roku. W większości przypadków z którymi się do tej pory spotkałem, na wypadek opóźnienia w płatnościach zastrzegane były głównie odsetki ustawowe.

Obniżenie odsetek ustawowych co najmniej do 12% w skali roku, na pewno wyeliminuje wątpliwość dotyczącą tego czy można pobierać odsetki ustawowe w wysokości wyższej niż odsetki maksymalne czy też na poziomie odsetek maksymalnych. Z drugiej strony obniżenie odsetek ustawowych nie jest dobrą wiadomością dla wierzycieli. Zwłaszcza tych, którzy na wypadek opóźnienia w płatnościach zastrzegli sobie odsetki ustawowe. Oznacza to to bowiem zmniejszenie należności.

Na pewno jednak, obniżenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, które jest konsekwencją obniżenia stopy procentowej kredytu lombardowego, to pozytywny efekt obniżenia stóp procentowych NBP.

Co zatem pozostaje w tej sytuacji?

Jeśli chcesz podpisać nową umowę, to za opóźnienie w płatnościach korzystniejsze będzie zastrzeżenie odsetek umownych w wysokości odsetek maksymalnych zamiast odsetek ustawowych. Oczywiście jeśli będziesz wierzycielem a nowe odsetki ustawowe zostaną ustalone na poziomie niższym niż 12%.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 646 586
e-mail: biuro@kryczek-kancelaria.eu

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego z siedzibą w Częstochowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kryczek-kancelaria.eu

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: