Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

O blogu

O założeniu bloga zdecydowała potrzeba. Wcześniej czy później każdy z nas może być stroną umowy o roboty budowlane. Wiele osób miało już okazję być stroną takiej umowy.

W mediach z kolei, dużo słyszymy o problemach wykonawców czy też podwykonawców. Branża budowlana w Polsce kojarzy się z wieloma negatywnymi zjawiskami. Różne są przyczyny takiego stanu rzeczy.

Nie sposób wyeliminować wszystkich negatywnych zjawisk. Wielu problemów można by jednak uniknąć poprzez prawidłowe zabezpieczenie interesów stron w umowie. Będzie to miało później wpływ na zmniejszenie kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Po prostu, ułatwi to odzyskanie należności oraz pozwoli uniknąć wizyt w sądach.

Sama umowa o roboty budowlane może zawierać wiele różnych uregulowań. Zależy to m. in. od stopnia skomplikowania inwestycji. W blogu będziesz mógł przykładowo znaleźć informacje o tym jak rozwiązać umowę, jak przygotować odbiór robót. Znajdziesz tutaj informacje nie tylko o samych zapisach kontraktowych.

Tematyka bloga to także sprawy związane z samym budownictwem.

W ostatnich latach pojawił się egzotyczny (dla wielu) zwrot FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils). Związany jest oczywiście z Warunkami Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC. Będzie także coś o tym.

Z umową o roboty budowlane związana jest także umowa o dzieło.

Blog dedykowany jest nie tylko inwestorom, wykonawcom i podwykonawcom. Będzie w nim także coś dla pozostałych uczestników procesu budowlanego – inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy lub kierownika robót.

Jestem przekonany, że blog przyczyni się do pogłębienia TWOJEJ wiedzy z zakresu umów budowlanych.

Wojciech Kryczek