Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Nowe regulacje prawne w budownictwie

Poniżej znajduje się kontynuacja wpisu z dnia 7 czerwca 2017r. o zmianie zasad odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcy w umowie o roboty budowlane. Zgłoszenie podwykonawcy i sprzeciwu inwestora tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności Dla wykonania dwóch czynności wprowadzono wymóg dochowania formy pisemnej, nadając im sankcję bezwzględnej nieważności. Chodzi o: […]

Solidarna odpowiedzialność inwestora zmieniła się. Pierwszego czerwca 2017r. weszła w życie ustawa zmieniająca zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Chodzi dokładnie o ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933). Z opublikowanych przeze mnie wpisów dotyczących solidarnej […]

Już od 1 stycznia 2016r. sąsiad będzie mógł sprawdzić jak wyglądają formalności związane z budową Twojego domu. Jest to konsekwencją zmian w Prawie budowlanym, które zostały uchwalone w lutym tego roku. Dostęp do informacji będzie możliwy dzięki uruchomieniu nowego systemu informacji. W maju tego roku pisałem o nowelizacji Prawa budowlanego, która wprowadziła m.in. możliwość budowy […]

Kilka dni temu przeglądałem uchwaloną przez Sejm ustawę, która wprowadza nowe zasady naliczania odsetek ustawowych. 9 października 2015r. przyjęta została ustawa o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Pełny tekst tej ustawy znajdziesz tutaj. W związku ze zmianami warto wiedzieć co nowego się szykuje. Jeśli […]

Dzisiaj na portalu Wyborcza.biz ukazał się kolejny artykuł mojego autorstwa: Opłata legalizacyjna po nowemu. Czy będą nowe obowiązki dla urzędów skarbowych?   W artykule opisałem w jaki sposób ma być naliczana opłata legalizacyjna za legalizację samowoli budowlanej wg zasad jakie przewidziano w projekcie kodeksu budowlanego. Jest to całkowite zerwanie z obecnie obowiązującym modelem ustalania opłaty legalizacyjnej na […]