Slider

Listopad 2013

Protokół odbioru robót – wzór

Od dnia dzisiejszego możesz pobierać wzór protokołu odbioru robót. To już drugi eBook jaki pojawił się na blogu. Pierwszy to wzór umowy o roboty budowlane. W przygotowaniach wzoru protokołu wykorzystałem doświadczenia związane z przygotowaniem takich dokumentów. Wzór ten może wymagać dostosowania do Twoich potrzeb. Protokół odbioru robót jest ważnym dokumentem z punktu widzenia dowodowego. Potwierdza […]