Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Konsumenci

Dzisiaj na portalu Wyborcza.biz ukazał się kolejny artykuł mojego autorstwa: Długie oczekiwanie na ustawę o rozstrzyganiu sporów konsumenckich W artykule poruszyłem zagadnienia dotyczące prac nad ustawą o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich. Nowa ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy nr 2013/11/UE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich). Wskazałem także na konsekwencje jakie mogą wynikać z nieuchwalenia w terminie nowych […]

Do 9 lipca bieżącego roku, Sejm ma czas na uchwalenie przepisów wdrażających dyrektywę nr 2013/11/UE, dotyczącą pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Czy wystarczy czasu na uchwalenie nowych regulacji prawnych, czy też powtórzy się sytuacja, jaka miała miejsce w ubiegłym roku z ustawą o prawach konsumenta? Obowiązek uchwalenia ustawy o prawach konsumenta wynikał z konieczności wdrożenia dyrektywy […]