Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Projekt naszego domu

Wojciech Kryczek21 grudnia 20202 komentarze

***

Projekt naszego domu to historia, w formie podcastu. Tą krótką historię opisałem we wpisie z dnia 18 grudnia 2017r. Projekt domu. Związana ona jest z zakupem gotowego projektu domu. Chodzi o taki gotowy projekt domu jak możesz znaleźć w internecie. O projektach domów możesz przeczytać także we wpisie Projekty domów, projekty gospodarcze, projekty na potrzeby działalności gospodarczej i rolniczej.

Być może nieraz zastanawiałaś/zastanawiałeś się, czy warto kupić gotowy projekt domu w internecie, czy też lepiej iść prosto do architekta i zamówić coś bardziej indywidualnego.

Zapraszam Cię do posłuchania historii Projekt naszego domu. 🙂

***

Dzisiejszy wpis dotyczy rozwiązania umowy o roboty budowlane przez syndyka. Możliwość taka istnieje niezależnie od tego czy upadłość ogłosił wykonawca, czy inwestor.

O odstąpieniu od umowy o roboty budowlane pisałem już wcześniej. Przypomnę Ci wpis „Historia zerwania jednej umowy”, gdzie opisuję historię Pana Mariusza właściciela firmy budowlanej. Drugi wpis to „Umowne prawo odstąpienia od umowy (art. 395 k.c.)„. Obydwa posty dotyczą jednak sytuacji niezwiązanych z upadłością jednej ze stron umowy o roboty budowlane.

Krótka historia

Wyobraź sobie, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „X” realizuje dla spółki akcyjnej „Y” roboty polegające na budowie hali produkcyjnej. Prace przebiegają co do zasady bezproblemowo, chociaż „X” opóźniał się trochę z wykonywaniem niektórych elementów hali. Nie zagrażało to jednak wykonaniu całej inwestycji.

Większym problemem okazały się spore opóźnienia w płatnościach przez „Y” dla „X”.

Nadszedł dzień, który sprawił, że prezes spółki „X” oniemiał z wrażenia. Dowiedział się, że inwestor „Y” ogłosił upadłość. Wykonał kilka telefonów, aby upewnić się, że to prawda.

Miał nie lada kłopot. Hala produkcyjna wykonana była w 60% a inwestor zapłacił tylko połowę tej kwoty. Prezes nie wiedział co ma zrobić. Pierwsze co mu przyszło do głowy to zerwanie umowy.

Czy mógł to zrobić?

Fala upadłości

Realizacja umowy o roboty budowlane w trakcie postępowania upadłościowego

Musisz wiedzieć, że co do zasady realizacja umowy o roboty budowlane w trakcie upadłości jednej ze stron umowy jest możliwa. W zasadzie to syndyk decyduje o tym, czy umowa będzie wykonana przez strony czy też nie. Jemu przysługuje prawo wyboru.

Zobacz też: Umowa o roboty budowlane

Kto może rozwiązać umowę o roboty budowlane w trakcie postępowania upadłościowego

Prawo upadłościowe wyłącza możliwość rozwiązania umowy (np. odstąpienia od umowy) w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości. Wydawałoby się więc, że w takiej sytuacji nie możesz rozwiązać umowy o roboty budowlane. Jest to błędny wniosek. Syndyk może bowiem pod pewnymi warunkami odstąpić od każdej umowy wzajemnej. Potrzebuje do tego zgody sędziego-komisarza. Umowa o roboty budowlane jest przecież umową wzajemną.

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane przez syndyka następuje ze skutkiem na dzień ogłoszenia upadłości.

Co możesz zrobić jako druga strona umowy o roboty budowlane

Jako kontrahent upadłej spółki jesteś związany decyzją syndyka i nie przysługuje Ci uprawnienie takie jakie posiada syndyk. Wszystko pięknie, tylko zapewne chciałabyś/chciałbyś wiedzieć co zamierza syndyk. Współpraca z upadłym kooperantem niesie przecież spore ryzyko.

Jako druga strona umowy możesz złożyć syndykowi żądanie. Żądanie powinno spełniać wg Prawa upadłościowego odpowiednie warunki formalne. Możesz domagać się, aby syndyk złożył w terminie trzech miesięcy pisemne oświadczenie, czy umowę będzie kontynuował, czy też od niej odstępuje.

Jeśli syndyk nie udzieli Ci odpowiedzi w zakreślonym terminie, to oznacza to, że odstąpił od umowy.

A co jeśli syndyk zażąda wykonania umowy o roboty budowlane

Jeśli syndyk zdecyduje się na kontynuowanie wykonania umowy o roboty budowlane, to umowa ta obowiązuje w swoim pierwotnym kształcie.

W takiej sytuacji, jako wykonawca lub inwestor, możesz nawet wykonać umowne prawo odstąpienia od umowy!!!

Podsumowanie

Pierwszą rzeczą jaką mógł zrobić prezes w opisanej historii, to zwrócić się do syndyka ustanowionego dla inwestora z żądaniem złożenia oświadczenia. Oświadczenia, czy żąda wykonania umowy, czy odstępuje od niej.

Pomijam tutaj inne rzeczy, które prezes „X” powinien zrobić, jak np. zgłoszenie wierzytelności.

Elementy umowy o roboty budowlane

Wojciech Kryczek22 października 2020Komentarze (0)

***

Dzisiaj chciałem się podzielić z Tobą pewną historią dotyczącą umowy o roboty budowlane we wpisie „Elementy umowy o roboty budowlane. Umowy, która była początkowo dostępna w formie Ebooka, a teraz udostępniam ją TUTAJ.

Właściwie to chodzi o to jak powstała ta umowa i co zmieniła w mojej działalności i w prowadzeniu bloga.

Wszystko rozpoczęło się w 2013r. niedługo po powstaniu tego bloga. Po rozmowach i konsultacjach z Rafałem Chmielewskim z web.lex, rozpocząłem opracowywanie wzoru umowy o roboty budowlane. Musiałem wtedy określić jakie elementy umowy o roboty budowlane powinienem umieścić we wzorze.

Po kliku dniach udało się. 😊 Przygotowałem opracowanie w formie ebooka, które odwiedzający mogli pobierać bezpośrednio ze strony bloga. Wzór umowy o roboty budowlane był chętnie pobierany przez odwiedzających. Po około roku obecności w blogu, było ponad 20 000 pobrań.

Jakie elementy umowy o roboty budowlane
powinna zawierać taka umowa

W międzyczasie odbierałem wiele maili i telefonów z pytaniami o treść umowy o roboty budowlane, o opinie i porady. Niepozorny wydaje się ebook, wiele wywrócił w moim życiu zawodowym.

Czytelnicy bloga prosili m.in. o opiniowanie umów o roboty budowlane, które mieli zawrzeć, albo już podpisali. Umowa o roboty budowlane stała się specjalnością mojej kancelarii. 😊

W tym czasie miałem już koncepcję na to, jakie główne elementy umowy o roboty budowlane powinien zawierać taki dokument.

W maju tego roku przyszedł mi
do głowy pewien pomysł

Stwierdziłem, że napiszę poradnik w formie ebooka. Poradnik o tym jak skonstruować umowę. Stwierdziłem, że wiele grup zapisów umowy o roboty budowlane można wykorzystać przy konstruowaniu innych umów.

Tak powstał ebook:

Umowa. Poradnik jak napisać dobrą umowę.

Opisałem w nim proces tworzenia umowy – główne etapy. W ebooku przedstawiłem plan napisania umowy. Plan wskazujący, jak powinnaś/powinieneś pogrupować zapisy regulujące poszczególne kwestie. Plan napisania umowy przedstawiłem właśnie na przykładzie umowy o roboty budowlane.

Poradnik ten będzie dla Ciebie pomocny, gdy będziesz np. chciała/chciał sam przygotować tekst jakiejkolwiek umowy lub przeredagować umowę już posiadaną.

Strona z której możesz pobrać poradnik jest dostępna po kliknięciu na obrazek poniżej:

Elementy umowy o roboty budowlane

lub klikając TUTAJ

***

Nierzadko się zdarza, że strony umowy mają problem ze stwierdzeniem, czy zawarta umowa to umowa o roboty budowlane czy umowa o dzieło. Obie umowy wykazują przecież wiele podobieństw.

Jedna z podstawowych różnic dotyczy różnych okresów przedawnienia roszczeń majątkowych każdej z tych umów.

O przedawnieniu możesz przeczytać mój wpis Początek biegu terminu przedawnienia w umowie o roboty budowlane i w umowie o dzieło.

Minęły już dwa pełne tygodnie odkąd prowadzę kancelarię w nowej lokalizacji w Częstochowie. Znalazłem już nawet dwa tematy do nowych wpisów na moim blogu. Ten jest pierwszy.

Tak się stało, że musiałem sobie nieco odświeżyć swoją wiedzę. Chodziło o to, czy wykonawca, zawarł umowę o roboty budowlane (ewentualnie umowę o dzieło), czy może umowę dostawy.

Jaka to umowa?

Przedstawię Ci w skrócie o co chodziło w sprawie.

Wykonawca realizował obiekt budowlany. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, zaangażował kilku podwykonawców. Podwykonawcy Ci mieli zrealizować ściśle określone elementy budynku. Jeden wykonywał fundamenty, inny klatki schodowe, a jeszcze inny stropy. Niektórzy dostarczali także materiał na budowę, oprócz faktycznego wykonawstwa prac.

Jeden z tych podwykonawców wniósł przeciwko inwestorowi pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia. Jak się domyślasz, nie zapłacił mu wykonawca.

Nie ma potrzeby żebym przedstawiał Ci wszystkie szczegóły. Problem dotyczył zakwalifikowania zawartej umowy jako umowy o roboty budowlane. Inwestor twierdził bowiem, że podwykonawcę z wykonawcą łączyła umowa dostawy.

Jeśli byłaby to umowa dostawy a nie umowa o roboty budowlane, to podwykonawcy nie należałoby się wynagrodzenie od inwestora.

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane, czy umowa o świadczenie usług

Czytaj też: Umowa podwykonawcza, rzecz o tym jak powstała pewna umowa

Czy umowa o roboty budowlane musi
być realizowana w całości przez jeden podmiot

W tym miejscu powiem Ci, że umowę należało zakwalifikować jako umowę o roboty budowlane.

Nie miało tutaj znaczenia, że podwykonawca realizował tylko część obiektu budowlanego.

Musisz pamiętać, że świadczenie wykonawcy z umowy o roboty budowlane w postaci np. budowy dużego obiektu magazynowego ma charakter podzielny. Może być więc spełniane częściowo.

Tak też się dzieje w praktyce, że kilku wykonawców (konsorcjum budowlane) oraz podwykonawców przystępuje do wykonania obiektu budowlanego. Każdy wykonuje określony fragment lub wyodrębnioną część obiektu. Wszystkie te fragmenty i części składają się jednak na ostateczny rezultat.

Jak widzisz, żeby mówić o umowie o roboty budowlane nie jest konieczne wykonanie obiektu budowlanego w całości przez jednego wykonawcę. Zauważył to np. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 marca 2004 r. (sygn. akt IV CSK 172/03).

Czy umowa z podwykonawcą to zawsze
umowa o roboty budowlane

Wspomniałem także, że w wykonanie obiektu budowlanego może być także zaangażowanych wielu podwykonawców. Działają oni w oparciu o umowy podwykonawcze.

Musisz wiedzieć, że wielu podwykonawców realizuje swoje roboty na podstawie umowy o dzieło. Nie zawsze jest to umowa o roboty budowlane. W orzecznictwie sądów przyjmuje się, że również taki podwykonawca korzysta z dobrodziejstwa jakie daje solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia.

„Jeśli rezultat świadczenia podwykonawcy wchodzi w skład obiektu budowlanego realizowanego przez wykonawcę, to w efekcie powstaje obowiązek inwestora w postaci dokonania zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy. Inwestor i wykonawca zostają związani węzłem solidarności w zakresie wypłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy.”

Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy powstaje jeśli umowa podwykonawcza ma charakter umowy o dzieło lub umowy o roboty budowlane. Pomijam w tym miejscu konieczność spełnienia innych ustawowych warunków, koniecznych do powstania solidarnej odpowiedzialności.

Decyduje bowiem to, że zakres robót podwykonawcy stanowi część obiektu realizowanego przez wykonawcę w ramach umowy o roboty budowlane zawartej z inwestorem. Solidarna odpowiedzialność w ramach art. 6471 k.c. nie powstanie, jeśli podwykonawca zawarł z wykonawcą umowę dostawy lub inną o świadczenie usług opartą na umowie zlecenia.

Zobacz też: Wzór umowy podwykonawczej

Umowa o roboty budowlane jest „umową rezultatu” w przeciwieństwie do umowy o świadczenie usług opartej na zleceniu, która jest umową „starannego działania”.

Wznowienie działalności Kancelarii

Wojciech Kryczek01 października 2020Komentarze (0)

Od dzisiaj, tj. od 1 października 2020r. moja Kancelaria wznowiła działalność po ponad rocznej przerwie. Zmieniło się kilka rzeczy.

Kancelaria przeniosła się do Częstochowy, co wiąże się z moją przeprowadzką. Zmieniła się więc siedziba.

Poszerzyłem swoje kwalifikacje. Zdałem niedawno egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego. To z kolei oznacza poszerzenie oferty Kancelarii o sprawy związane z upadłością i restrukturyzacją.

Nowe dane Kancelarii to:

Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego

ul. Aleja Jana Pawła II 94/96 lok. 12

42 – 218 Częstochowa

 

W związku z tym od 1 października 2020r. zmieniają się zapisy Regulaminu bloga oraz Polityki Prywatności i Cookies.

W Regulaminie zmianie ulegają:

  • § akapit drugi.

W Polityce Prywatności  i cookies zmianie ulegają:

  • pkt 1.

Zapraszam do wizyty w nowej siedzibie. 🙂