Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Umowa o roboty budowlane, umowa o dzieło i podwykonawca

Wojciech Kryczek20 października 2020Komentarze (0)

 

Nierzadko się zdarza, że strony umowy mają problem ze stwierdzeniem, czy zawarta umowa to umowa o roboty budowlane czy umowa o dzieło. Obie umowy wykazują przecież wiele podobieństw.

Jedna z podstawowych różnic dotyczy różnych okresów przedawnienia roszczeń majątkowych każdej z tych umów.

O przedawnieniu możesz przeczytać mój wpis Początek biegu terminu przedawnienia w umowie o roboty budowlane i w umowie o dzieło.

Minęły już dwa pełne tygodnie odkąd prowadzę kancelarię w nowej lokalizacji w Częstochowie. Znalazłem już nawet dwa tematy do nowych wpisów na moim blogu. Ten jest pierwszy.

Tak się stało, że musiałem sobie nieco odświeżyć swoją wiedzę. Chodziło o to, czy wykonawca, zawarł umowę o roboty budowlane (ewentualnie umowę o dzieło), czy może umowę dostawy.

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane, czy umowa o świadczenie usług

Jaka to umowa?

Przedstawię Ci w skrócie o co chodziło w sprawie.

Wykonawca realizował obiekt budowlany. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, zaangażował kilku podwykonawców.

Podwykonawcy Ci mieli zrealizować ściśle określone elementy budynku. Jeden wykonywał fundamenty, inny klatki schodowe, a jeszcze inny stropy. Niektórzy dostarczali także materiał na budowę, oprócz faktycznego wykonawstwa prac.

Jeden z tych podwykonawców wniósł przeciwko inwestorowi pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia. Jak się domyślasz, nie zapłacił mu wykonawca.

Nie ma potrzeby żebym przedstawiał Ci wszystkie szczegóły. Problem dotyczył zakwalifikowania zawartej umowy jako umowy o roboty budowlane. Inwestor twierdził bowiem, że podwykonawcę z wykonawcą łączyła umowa dostawy.

Jeśli byłaby to umowa dostawy a nie umowa o roboty budowlane, to podwykonawcy nie należałoby się wynagrodzenie od inwestora.

Czytaj też: Umowa podwykonawcza, rzecz o tym jak powstała pewna umowa

Czy umowa o roboty budowlane musi być realizowana w całości przez jeden podmiot

W tym miejscu powiem Ci, że umowę należało zakwalifikować jako umowę o roboty budowlane.

Nie miało tutaj znaczenia, że podwykonawca realizował tylko część obiektu budowlanego.

Musisz pamiętać, że świadczenie wykonawcy z umowy o roboty budowlane w postaci np. budowy dużego obiektu magazynowego ma charakter podzielny. Może być więc spełniane częściowo.

Tak też się dzieje w praktyce, że kilku wykonawców (konsorcjum budowlane) oraz podwykonawców przystępuje do wykonania obiektu budowlanego. Każdy wykonuje określony fragment lub wyodrębnioną część obiektu. Wszystkie te fragmenty i części składają się jednak na ostateczny rezultat.

Jak widzisz, żeby mówić o umowie o roboty budowlane nie jest konieczne wykonanie obiektu budowlanego w całości przez jednego wykonawcę. Zauważył to np. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 marca 2004 r. (sygn. akt IV CSK 172/03).

Czy umowa z podwykonawcą to zawsze umowa o roboty budowlane

Wspomniałem także, że w wykonanie obiektu budowlanego może być także zaangażowanych wielu podwykonawców. Działają oni w oparciu o umowy podwykonawcze.

Musisz wiedzieć, że wielu podwykonawców realizuje swoje roboty na podstawie umowy o dzieło. Nie zawsze jest to umowa o roboty budowlane. W orzecznictwie sądów przyjmuje się, że również taki podwykonawca korzysta z dobrodziejstwa jakie daje solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia.

„Jeśli rezultat świadczenia podwykonawcy wchodzi w skład obiektu budowlanego realizowanego przez wykonawcę, to w efekcie powstaje obowiązek inwestora w postaci dokonania zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy. Inwestor i wykonawca zostają związani węzłem solidarności w zakresie wypłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy.”

Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy powstaje jeśli umowa podwykonawcza ma charakter umowy o dzieło lub umowy o roboty budowlane. Pomijam w tym miejscu konieczność spełnienia innych ustawowych warunków, koniecznych do powstania solidarnej odpowiedzialności.

Decyduje bowiem to, że zakres robót podwykonawcy stanowi część obiektu realizowanego przez wykonawcę w ramach umowy o roboty budowlane zawartej z inwestorem. Solidarna odpowiedzialność w ramach art. 6471 k.c. nie powstanie, jeśli podwykonawca zawarł z wykonawcą umowę dostawy lub inną o świadczenie usług opartą na umowie zlecenia.

Zobacz też: Wzór umowy podwykonawczej

Umowa o roboty budowlane jest „umową rezultatu” w przeciwieństwie do umowy o świadczenie usług opartej na zleceniu, która jest umową „starannego działania”.

Wojciech Kryczek
radca prawny

***

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie czy też umowa zlecenia, jest jedną z najpowszechniej stosowanych umów w obrocie gospodarczym.

Musisz pamiętać, że od strony prawnej umowa zlecenie to taka umowa, w której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: