Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Odbiory budowlane

Bezusterkowe odbiory

Wojciech Kryczek05 kwietnia 2017Komentarze (0)

Zima już za nami. Wszędzie ruszyły już budowy. Za moim oknem od kilku tygodni trwają prace przy budowie biurowca. Właściwie jest to kontynuacja prac przerwanych przed zimą. Opiszę Ci krótką historię sprzed kilku lat, która przypomniała mi się przy okazji. Poproszono mnie abym uczestniczył  w odbiorze wykonanego domu jednorodzinnego. Chodziło oczywiście o wsparcie od strony […]

Często się zdarza, że któryś z uczestników realizowanej inwestycji wykonał roboty, ale nie otrzymał wynagrodzenia. Chociaż nie istnieją ku temu żadne obiektywne powody. Nawet są mocne argumenty, aby inwestor lub generalny wykonawca zapłacił. Sytuacja taka nie musi zresztą dotyczyć wyłącznie tego co dzieje się na placu budowy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny. Podobne historie […]

Pisałem już o odbiorach budowlanych. Zwracałem uwagę na znaczenie odbioru dla stwierdzenia, że roboty zostały wykonane. Piszę o tym dlatego, że bardzo często otrzymuję pytania: A co wpisać do protokołu? A czy musi być że wszystko wykonane żeby podpisać? A jak są usterki to co wtedy, odbierać czy nie? Czy wszystko musi być zrobione żeby […]

W listopadzie umieściłem na blogu wzór protokołu odbioru. Wcześniej pisałem także o tym gdzie znajdziesz regulacje prawne dotyczące odbiorów budowlanych. Pisałem o tym, że procedura odbioru nie jest uregulowana w przepisach prawa. Wskazałem na istniejące przepisy, które odwołują się do odbiorów. Dzisiaj przypomniałem sobie jeszcze o dwóch istotnych rzeczach. Spisując protokół warto abyś pamiętał o […]

Umowa o roboty budowlane powinna zawierać postanowienia odnoszące się do odbioru obiektu czy też odbioru robót. Strony umowy mają tutaj duże pole manewru z uwagi na nieliczne uregulowania prawne odnoszące się do odbiorów obiektów budowlanych. Często zdarza mi się usłyszeć pytanie: GDZIE JEST UREGULOWANY PRAWNIE ODBIÓR BUDOWY ? Sama procedura odbioru nie jest w zasadzie […]