Slider

Wzór protokołu odbioru – dwie wskazówki

W listopadzie umieściłem na blogu wzór protokołu odbioru. Wcześniej pisałem także o tym gdzie znajdziesz regulacje prawne dotyczące odbiorów budowlanych. Pisałem o tym, że procedura odbioru nie jest uregulowana w przepisach prawa. Wskazałem na istniejące przepisy, które odwołują się do odbiorów.

Dzisiaj przypomniałem sobie jeszcze o dwóch istotnych rzeczach.

Spisując protokół warto abyś pamiętał o wpisaniu ujawnionych usterek i ustaleń co do ich usunięcia.  Jest to ważne, gdyż przyjęcie wykonanego budynku (obiektu) bez jakichkolwiek uwag ze strony inwestora co do jakości budynku (obiektu) prowadzi w zasadzie do utraty uprawnień z tytułu rękojmi. Dzieje się tak, gdyż wiedza o wadach w chwili przyjęcia rzeczy lub zawarcia umowy, oznacza zwolnienie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Dotyczy to oczywiście wad widocznych. Jeśli wada ujawni się później, co przy budynkach czy też innych obiektach nie jest rzadkością, to wtedy miarodajna jest data ujawnienia tej ukrytej usterki.

Jak pobierzesz wzór protokołu odbioru, który umieściłem po lewej stronie teksu, to w pkt V i VI znajdziesz odpowiednie rubryki pozwalające umieścić uwagi dotyczące stwierdzonych usterek i terminu ich usunięcia. W rubryce VIII możesz np. ująć inne ustalenia dotyczące ustalenia usterek.

Drugą rzeczą jest kwestia wynagrodzenia. Może zdarzyć się, że strony chcą szybko dokonać odbioru i zakończyć realizację inwestycji lub zakończyć współpracę. Decydują się więc na dokonanie odbioru z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku warto umieścić w protokole ustalenia związane z określeniem wynagrodzenia. Będzie to miało ważne znaczenie dowodowe w zakresie wzajemnego rozliczenia stron umowy.

Myślę, że wzór protokołu odbioru, który możesz pobrać z mojego bloga ułatwi Ci to o czym wyżej napisałem.  🙂

A może masz jakieś swoje propozycje co warto ująć w protokole odbioru robót i zechcesz się nimi podzielić. Będę Ci wdzięczny za sugestie. 🙂

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kryczek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kryczek z siedzibą we Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kryczek-kancelaria.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: