Slider

Luty 2016

Niedawno miała swój finał przed sądem sprawa o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, którą prowadziłem. W praktyce zawodowej zajmuję się bowiem nie tylko tematyką kontraktów związanych z budownictwem. W sporze reprezentowałem pracownika, który żądał od pracodawcy wynagrodzenia za przepracowane na budowie godziny nadliczbowe i dodatek. Sprawa zakończyła się pozytywnym rozstrzygnięciem dla pracownika. Praca na budowie ponad […]

Już dwukrotnie miałeś możliwość czytać w moim blogu wpisy rzeczoznawczy  Bartosza Chyczewskiego. Jeden dotyczył braku projektu  – Brak umowy, brak projektu – z pamiętnika rzeczoznawcy, a drugi był o inspektorach – O różnicach pomiędzy inspektorem, a inspektorem. Z pamiętnika rzeczoznawcy, ciąg dalszy. Dziś będzie o przeglądach stanu technicznego obiektów budowlanych. Czy przegląd 5 letni w danym […]

Spółka cywilna w budownictwie

Gdzieś kiedyś przeczytałem, że spółka cywilna to prawie jak małżeństwo a jej rozwiązanie lub wystąpienie wspólnika to jak rozwód. Emocje, emocje i jeszcze raz emocje… Emocje sprawiają, że jej rozwiązanie lub wzajemne rozliczenie wspólników może być wręcz niewykonalne. Skąd to wszystko? Spółka cywilna stanowi popularną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to po części z nieskomplikowanej […]