Slider

Luty 2015

Ostatni wpis związany był ze stosowaniem niedozwolonych klauzul w umowie o roboty budowlane zawieranej z konsumentem: Niedozwolone postanowienia w umowie o roboty budowlane zawartej z konsumentem. Poruszyłem temat posługiwania się wzorcami umownymi oraz stosowania postanowień umownych, które nie zostały uzgodnione indywidualnie z konsumentem. Podałem przykłady niedozwolonych klauzul umownych jakie zawiera Kodeks cywilny. Zagadnienie stosowania wzorców […]

W sierpniu 2014 roku umieściłem w blogu wpis Co zmienia ustawa o prawach konsumenta w zakresie umowy o roboty budowlane. Opisałem w nim konsekwencje uchwalenia ustawy o prawach konsumenta dla umowy o roboty budowlane.  Ustawa o prawach konsumenta znowelizowała m. in. przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Jest to istotne, gdyż poprzez odesłanie kodeksowe, przepisy o rękojmi […]