Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

październik 2015

Kilka dni temu przeglądałem uchwaloną przez Sejm ustawę, która wprowadza nowe zasady naliczania odsetek ustawowych. 9 października 2015r. przyjęta została ustawa o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Pełny tekst tej ustawy znajdziesz tutaj. W związku ze zmianami warto wiedzieć co nowego się szykuje. Jeśli […]

Dzisiaj na portalu Wyborcza.biz ukazał się kolejny artykuł mojego autorstwa: Opłata legalizacyjna po nowemu. Czy będą nowe obowiązki dla urzędów skarbowych?   W artykule opisałem w jaki sposób ma być naliczana opłata legalizacyjna za legalizację samowoli budowlanej wg zasad jakie przewidziano w projekcie kodeksu budowlanego. Jest to całkowite zerwanie z obecnie obowiązującym modelem ustalania opłaty legalizacyjnej na […]

Odsetki maksymalne bez zmian

Wojciech Kryczek03 października 2015Komentarze (0)

Dzisiaj odwiedziłem stronę internetową Narodowego Banku Polskiego. Byłem ciekaw czy Rada Polityki Pieniężnej podała jakieś informacje odnośnie zmian stóp procentowych. Musiałem sprawdzić czy nie szykuje się jakaś zmiana stóp procentowych NBP. Interesowała mnie stopa lombardowa z tej przyczyny, iż ma ona wpływ na wysokość odsetek maksymalnych. Odsetki maksymalne stanowią górną granicę do jakiej można zastrzegać […]