Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

marzec 2015

Do 9 lipca bieżącego roku, Sejm ma czas na uchwalenie przepisów wdrażających dyrektywę nr 2013/11/UE, dotyczącą pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Czy wystarczy czasu na uchwalenie nowych regulacji prawnych, czy też powtórzy się sytuacja, jaka miała miejsce w ubiegłym roku z ustawą o prawach konsumenta? Obowiązek uchwalenia ustawy o prawach konsumenta wynikał z konieczności wdrożenia dyrektywy […]

W grudniu ubiegłego roku umieściłem w blogu wpis związany z wykonaniem instalacji sanitarnej. Chodziło m.in. o brak projektu – Brak umowy, brak projektu – z pamiętnika rzeczoznawcy. Dzisiaj rzecz będzie o inspektorach, okiem rzeczoznawcy Bartosza Chyczewskiego. Temat wydaje się na czasie, gdyż 20 lutego 2015r. uchwalona została przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z przyjętymi […]

Kilka dni temu przeczytałem na portalu internetowym Gazetaprawna.pl artykuł dotyczący projektu nowej ustawy Prawo działalności gospodarczej. W artykule wskazano na problemy jakie mogą się pojawić w związku ze zmianą definicji działalności gospodarczej. Przypomniała mi się sytuacja jaka miała miejsce kilka miesięcy temu. Jeden z klientów zlecił mi napisanie kontraktu menadżerskiego. Problematyczną była kwestia wykonania tego […]

Rada Polityki Pieniężnej zaskakuje. Z dniem dzisiejszym odsetki maksymalne jakie możesz pobierać od zobowiązań umownych wynoszą 10,00% w skali rocznej. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła bowiem stopę kredytu lombardowego do 2,5%. Dzisiaj wchodzi w życie uchwała nr 1/2015 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 4 marca 2015 r.: „w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz […]