Slider

Maj 2015

Za niespełna miesiąc wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy Prawo budowlane. Chodzi mianowicie o ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 27 marca 2015r., nr 443. Większość przepisów tej ustawy wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. […]

Po podpisaniu umowy o roboty budowlane może zdarzyć się, że z różnych względów będziesz chciał zmienić podpisaną umowę poprzez jej aneksowanie. W zasadzie jest to dozwolone, gdyż zgodnie z zasadą swobody umów, strony mogą wprowadzić zmiany w umowie, jeśli obie wyrażą na to zgodę. Nieraz zapewne słyszałeś już o zasadzie swobody umów. Zasada ta obejmuje […]