Slider

O nadgodzinach dla pracowników budowy i nie tylko

Niedawno miała swój finał przed sądem sprawa o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, którą prowadziłem. W praktyce zawodowej zajmuję się bowiem nie tylko tematyką kontraktów związanych z budownictwem. W sporze reprezentowałem pracownika, który żądał od pracodawcy wynagrodzenia za przepracowane na budowie godziny nadliczbowe i dodatek. Sprawa zakończyła się pozytywnym rozstrzygnięciem dla pracownika.

Praca na budowie ponad 8 godzin jest zjawiskiem powszechnym. Różne mogą być tego przyczyny – niepisany wymóg przełożonych, opóźnienia w realizowanym harmonogramie, technologia realizacji robót, itp. Sama umowa o roboty budowlane może zobowiązywać wykonawcę np. do prowadzenia robót przez siedem dni w tygodniu od wczesnych godzin porannych do późnych godzin nocnych. Na budowie ciężko jest zostawić wszystko po przepracowaniu 8 godzin i pójść do domu jeśli nadal trwają pracę. Przywieziony beton wymaga zwykle natychmiastowego wbudowania.

building-1080592

Pracodawcy jednak nie zawsze kwapią się z wypłatą wynagrodzenia jak i dodatku lub udzieleniem innego dnia wolnego (ekwiwalentem może być także czas wolny) za przepracowane godziny nadliczbowe, które przysługują pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Kodeks pracy jedno a rzeczywistość drugie. Jeśli dla danego pracownika prowadzona jest ewidencja czasu pracy i odzwierciedla ona rzeczywisty czas jego pracy to sytuacja jest w zasadzie jasna. Jeśli pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia za nadgodziny to jako pracownik możesz wystąpić do sądu pracy o wypłatę tego wynagrodzenia i masz ułatwioną sytuację, gdyż wiadomo ile przepracowałeś.

Takie proste i oczywiste sytuacje nie zawsze jednak mają miejsce. Rzeczywistość bywa bardziej skomplikowana. Może się zdarzyć, że pracodawca nie prowadzi dla danego pracownika ewidencji czasu pracy. Różne mogą być tego przyczyny. Brak ewidencji czasu pracy nie oznacza jednak, że ilość czasu pracy jaką przedstawiasz jako pracownik korzysta z jakiegoś domniemania prawdziwości.

Jeśli zdecydujesz się wystąpić do sądu z żądaniem wypłaty wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe, to będziesz musiał wykazać ile czasu przepracowałeś. Pracę w godzinach nadliczbowych możesz wykazywać na podstawie wszelkich dopuszczonych przez prawo dowodów. Można posłużyć się świadkami jak i dokumentami. Dokumentem taki może być dziennik budowy, jednak nie każdy będzie go mógł skutecznie wykorzystać jako dowód. W zależności od rodzaju wykonywanych obowiązków zawsze trzeba zastanowić się, które materiały pozwolą Ci udowodnić pracę w godzinach nadliczbowych i ubiegać się o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kryczek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kryczek z siedzibą we Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kryczek-kancelaria.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: