Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

październik 2013

Ostatnio zamieściłem wpis dotyczący solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i inwestora. Tak się złożyło, że natrafiłem wtedy na kilka orzeczeń dotyczących solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy. Chodzi dokładnie o sposób w jaki zostaje wyrażona zgoda na zawarcie umowy z podwykonawcą. Są to wyroki sądów apelacyjnych. Myślę, że warto się z nimi zapoznać w kontekście tego […]

Kilka dni temu analizowałem przesłanki solidarnej odpowiedzialności wykonawcy oraz inwestora (zamawiającego) za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Powodem było zakwestionowanie przez podwykonawcę istnienia solidarnej odpowiedzialności zamawiającego razem z wykonawcą, który zlecił mu wykonanie określonych prac. Chodziło o zasadność skorzystania z art. 6471 § 5 k.c. Przepis ten brzmi następująco: § 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor […]

Klika dni temu zamieściłem wpis dotyczący sposobów zabezpieczania należytego wykonania umowy o roboty budowlane. Wspomniałem w nim o pewnych modyfikacjach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Pzp). Dzisiaj chciałem nieco rozwinąć ten temat i wskazać Ci, o jakich różnicach myślałem. W przypadku, gdy nie ma obowiązku stosowania regulacji przewidzianych w Prawie zamówień publicznych, strony mają […]