Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Solidarna odpowiedzialność wykonawcy i inwestora

Wojciech Kryczek09 października 201313 komentarzy

Kilka dni temu analizowałem przesłanki solidarnej odpowiedzialności wykonawcy oraz inwestora (zamawiającego) za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Powodem było zakwestionowanie przez podwykonawcę istnienia solidarnej odpowiedzialności zamawiającego razem z wykonawcą, który zlecił mu wykonanie określonych prac. Chodziło o zasadność skorzystania z art. 6471 § 5 k.c. Przepis ten brzmi następująco:

§ 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

Na podstawie podpisanej umowy, wykonawca miał wykonać i oddać do użytku obiekt. Typowa umowa budowlana, sporządzona dokumentacja projektowa, dostarczone pozwolenia budowlane przez zamawiającego. Charakter prawny umowy nie budził wątpliwości. Wykonawca część robót powierzył podwykonawcy, na podstawie umowy o dzieło. Podwykonawca odpowiadał za efekt końcowy swojej umowy (za rezultat). Dodam tylko, że podwykonawca został zatwierdzony przez zamawiającego. Udzielił on zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. Umowa miała oczywiście formę pisemną.

Zgoda zamawiającego (inwestora) oraz zawarcie umowy z podwykonawcą w formie pisemnej są, bowiem warunkami istnienia solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Musisz wiedzieć, że sam fakt zaangażowania podwykonawcy przez wykonawcę nie przesądza jeszcze o istnieniu solidarnej odpowiedzialności o ile nie są spełnione te dwa warunki. Poniżej brzmienie zapisów kodeksowych.

§ 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§ 4. Umowy, […], powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niby wszystko wydaje się proste i oczywiste. 🙂

Mniejsza jednak o faktyczne powody kwestionowania istnienia solidarnej odpowiedzialności zamawiającego i wykonawcy za zapłatę. W końcu wierzyciel powinien być zadowolony, gdy ma więcej podmiotów, od których może domagać się zapłaty.

Podwykonawca uzasadnił swoje stanowisko tym, że jako podwykonawca nie był zobowiązany do wykonania umowy o roboty budowlane, ale umowy o dzieło. Według podwykonawcy, tylko zawarcie umowy o roboty budowlane pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą uzasadnia istnienie solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy. Miałoby to wynikać z samych przepisów – fragmenty podkreśliłem powyżej.

Przepisy zostały jednak sformułowane trochę niefortunnie.

FAKTYCZNIE JEST TAK, ŻE PODWYKONAWCA NIE MUSI WYKONYWAĆ UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE, ABY MOGŁA ISTNIEĆ SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA I WYKONAWCY!!!

PODWYKONAWCA MOŻE WYKONYWAĆ ROBOTY NAWET W OPARCIU O UMOWĘ O DZIEŁO.

Wystarczy, że to co realizuje podwykonawca staje się składnikiem obiektu, który wykonuje wykonawca w ramach umowy o roboty budowlane. Szczegółowe uzasadnienie tego stanowiska znajdziesz w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17.10.2008r. (I CSK 106/08). Tutaj przytoczę Ci tylko fragment uzasadnienia:

Wynikającą z art. 6471 § 5 k.c. ochroną są objęci zarówno podwykonawcy spełniający swoje usługi na podstawie umowy o roboty budowlane, jak i podwykonawcy spełniający swoje usługi na podstawie umowy o dzieło. Z odwołania się w omawianym przepisie do robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę należy wywieść jedynie wymaganie, aby rezultat świadczenia podwykonawcy spełnionego na podstawie umowy z wykonawcą składał się na obiekt stanowiący przedmiot świadczenia wykonawcy w ramach zawartej z inwestorem umowy o roboty budowlane. Tylko wtedy, gdy rezultat świadczenia podwykonawcy wchodzi w skład obiektu stanowiącego przedmiot świadczenia wykonawcy w ramach umowy o roboty budowlane, można usprawiedliwić nałożenie na inwestora obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, połączonego węzłem solidarności z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez wykonawcę.

W uzasadnieniu znalazłem tez inny ciekawy fragment, który może Cię zainteresować zwłaszcza, jeśli jesteś dostawcą. Według sądu Najwyższego, nie są  umowami o podwykonawstwo w rozumieniu art. 6471 § 5 k.c., umowy zawierane przez wykonawcę z dostawcą maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonania robót budowlanych, jak też umowy zawierane przez wykonawcę z dostawcą materiałów budowlanych.

Musisz też wiedzieć, że można spotkać także stanowisko, według którego podwykonawca musi jednak realizować umowę o roboty budowlane, aby zaistniała solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy.

Myślę, że gdy realizujesz roboty jako podwykonawca w oparciu o umowę o dzieło to powinieneś pamiętać o tym co napisałem.

🙂

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 8 comments… read them below or add one }

  Ewa 24 listopada, 2015 o 14:50

  tak

  Odpowiedz

  zygmunt 6 grudnia, 2015 o 08:28

  Dostawca materiałów budowlanych, czyli firma handlowa nie jest traktowana jako podwykonawca – dlaczego?
  Przecież bez materiałów nie można niczego zbudować

  Odpowiedz

  Wojciech Kryczek 9 grudnia, 2015 o 08:57

  Witam,
  Dla mnie to też nie jest do końca zrozumiale dlaczego dostawca nie może być uznany za podwykonawcę. Tym bardziej, że gospodarczy związek pomiędzy budową a dostawą jest oczywisty. Problem chyba jednak tkwi w tym, że w kodeksie cywilnym nie zdefiniowano pojęcia podwykonawcy. W związku z tym praktyka sądów musiała poradzić sobie z tą luką. Dlatego też za podwykonawcę uznano tylko te podmioty, które wykonują prace prowadzące do powstania danego obiektu. Prace te muszą stanowić część składową tego obiektu.
  Pozdrawiam
  Wojtek

  Odpowiedz

  Wojciech Kryczek 9 grudnia, 2015 o 09:01

  Co do kwestii braku uznania dostawcy za podwykonawcę polecam jeszcze dwa inne wpisy w moim blogu, gdzie znajduje się więcej szczegółów dotyczących tej problematyki. Pierwszy: https://umowaorobotybudowlane.pl/podwykonawca-podwykonawcy-nierowny/ i drugi: https://umowaorobotybudowlane.pl/podwykonawca-podwykonawcy-nierowny-c-d/

  Odpowiedz

  Dominik 12 września, 2017 o 10:55

  Bardzo dobry artykuł warto się z nim zapoznać żeby wiedzieć jak wygląda odpowiedzialność.

  Odpowiedz

  Pawel 29 września, 2017 o 15:53

  Bardzo ciekawy artykuł, niektóre osoby mogłyby się duzo nauczyć, ja sam sie kiedyś ostro przejechałem na dostawcy troche było zaufania i dostawca pieniądze zabrał a towaru nie dostarczył. Moja wina bo dałem pieniądze przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy

  Odpowiedz

  Marek 6 października, 2017 o 12:53

  U mieście budują 6 kilometrowy odcinek obwodnicy który stanowi jej ostatnią część od 3 lat, były już 3 lub 4 terminy, dokładnie nie pamiętam, nikt nie może dopilnować tego aby wykonali ją od a do z, a najgorsze jest to je już firmy się tego podejmowały i jakoś końca nie widać.

  Odpowiedz

  Wojciech Kryczek 11 października, 2017 o 08:20

  Z tego co można wyczytać w mediach to chyba nigdzie tego typu inwestycje nie kończą się w terminie. Choć nie wiem czy tzw. Wschodnia Obwodnica Łodzi nie została skończona przed założonym terminem.
  Pozdrawiam
  Wojtek

  Odpowiedz

  Leave a Comment

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 5 trackbacks }

  Previous post:

  Next post: