Slider

Solidarna odpowiedzialność wykonawcy i inwestora

Kilka dni temu analizowałem przesłanki solidarnej odpowiedzialności wykonawcy oraz inwestora (zamawiającego) za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Powodem było zakwestionowanie przez podwykonawcę istnienia solidarnej odpowiedzialności zamawiającego razem z wykonawcą, który zlecił mu wykonanie określonych prac. Chodziło o zasadność skorzystania z art. 6471 § 5 k.c. Przepis ten brzmi następująco:

§ 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

Na podstawie podpisanej umowy, wykonawca miał wykonać i oddać do użytku obiekt. Typowa umowa budowlana, sporządzona dokumentacja projektowa, dostarczone pozwolenia budowlane przez zamawiającego. Charakter prawny umowy nie budził wątpliwości. Wykonawca część robót powierzył podwykonawcy, na podstawie umowy o dzieło. Podwykonawca odpowiadał za efekt końcowy swojej umowy (za rezultat). Dodam tylko, że podwykonawca został zatwierdzony przez zamawiającego. Udzielił on zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. Umowa miała oczywiście formę pisemną.

Zgoda zamawiającego (inwestora) oraz zawarcie umowy z podwykonawcą w formie pisemnej są, bowiem warunkami istnienia solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Musisz wiedzieć, że sam fakt zaangażowania podwykonawcy przez wykonawcę nie przesądza jeszcze o istnieniu solidarnej odpowiedzialności o ile nie są spełnione te dwa warunki. Poniżej brzmienie zapisów kodeksowych.

§ 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§ 4. Umowy, […], powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niby wszystko wydaje się proste i oczywiste. 🙂

Mniejsza jednak o faktyczne powody kwestionowania istnienia solidarnej odpowiedzialności zamawiającego i wykonawcy za zapłatę. W końcu wierzyciel powinien być zadowolony, gdy ma więcej podmiotów, od których może domagać się zapłaty.

Podwykonawca uzasadnił swoje stanowisko tym, że jako podwykonawca nie był zobowiązany do wykonania umowy o roboty budowlane, ale umowy o dzieło. Według podwykonawcy, tylko zawarcie umowy o roboty budowlane pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą uzasadnia istnienie solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy. Miałoby to wynikać z samych przepisów – fragmenty podkreśliłem powyżej.

Przepisy zostały jednak sformułowane trochę niefortunnie.

FAKTYCZNIE JEST TAK, ŻE PODWYKONAWCA NIE MUSI WYKONYWAĆ UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE, ABY MOGŁA ISTNIEĆ SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA I WYKONAWCY!!!

PODWYKONAWCA MOŻE WYKONYWAĆ ROBOTY NAWET W OPARCIU O UMOWĘ O DZIEŁO.

Wystarczy, że to co realizuje podwykonawca staje się składnikiem obiektu, który wykonuje wykonawca w ramach umowy o roboty budowlane. Szczegółowe uzasadnienie tego stanowiska znajdziesz w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17.10.2008r. (I CSK 106/08). Tutaj przytoczę Ci tylko fragment uzasadnienia:

Wynikającą z art. 6471 § 5 k.c. ochroną są objęci zarówno podwykonawcy spełniający swoje usługi na podstawie umowy o roboty budowlane, jak i podwykonawcy spełniający swoje usługi na podstawie umowy o dzieło. Z odwołania się w omawianym przepisie do robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę należy wywieść jedynie wymaganie, aby rezultat świadczenia podwykonawcy spełnionego na podstawie umowy z wykonawcą składał się na obiekt stanowiący przedmiot świadczenia wykonawcy w ramach zawartej z inwestorem umowy o roboty budowlane. Tylko wtedy, gdy rezultat świadczenia podwykonawcy wchodzi w skład obiektu stanowiącego przedmiot świadczenia wykonawcy w ramach umowy o roboty budowlane, można usprawiedliwić nałożenie na inwestora obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, połączonego węzłem solidarności z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez wykonawcę.

W uzasadnieniu znalazłem tez inny ciekawy fragment, który może Cię zainteresować zwłaszcza, jeśli jesteś dostawcą. Według sądu Najwyższego, nie są  umowami o podwykonawstwo w rozumieniu art. 6471 § 5 k.c., umowy zawierane przez wykonawcę z dostawcą maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonania robót budowlanych, jak też umowy zawierane przez wykonawcę z dostawcą materiałów budowlanych.

Musisz też wiedzieć, że można spotkać także stanowisko, według którego podwykonawca musi jednak realizować umowę o roboty budowlane, aby zaistniała solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy.

Myślę, że gdy realizujesz roboty jako podwykonawca w oparciu o umowę o dzieło to powinieneś pamiętać o tym co napisałem.

🙂

{ 8 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Ewa Listopad 24, 2015 o 14:50

tak

Odpowiedz

zygmunt Grudzień 6, 2015 o 08:28

Dostawca materiałów budowlanych, czyli firma handlowa nie jest traktowana jako podwykonawca – dlaczego?
Przecież bez materiałów nie można niczego zbudować

Odpowiedz

Wojciech Kryczek Grudzień 9, 2015 o 08:57

Witam,
Dla mnie to też nie jest do końca zrozumiale dlaczego dostawca nie może być uznany za podwykonawcę. Tym bardziej, że gospodarczy związek pomiędzy budową a dostawą jest oczywisty. Problem chyba jednak tkwi w tym, że w kodeksie cywilnym nie zdefiniowano pojęcia podwykonawcy. W związku z tym praktyka sądów musiała poradzić sobie z tą luką. Dlatego też za podwykonawcę uznano tylko te podmioty, które wykonują prace prowadzące do powstania danego obiektu. Prace te muszą stanowić część składową tego obiektu.
Pozdrawiam
Wojtek

Odpowiedz

Wojciech Kryczek Grudzień 9, 2015 o 09:01

Co do kwestii braku uznania dostawcy za podwykonawcę polecam jeszcze dwa inne wpisy w moim blogu, gdzie znajduje się więcej szczegółów dotyczących tej problematyki. Pierwszy: https://umowaorobotybudowlane.pl/podwykonawca-podwykonawcy-nierowny/ i drugi: https://umowaorobotybudowlane.pl/podwykonawca-podwykonawcy-nierowny-c-d/

Odpowiedz

Dominik Wrzesień 12, 2017 o 10:55

Bardzo dobry artykuł warto się z nim zapoznać żeby wiedzieć jak wygląda odpowiedzialność.

Odpowiedz

Pawel Wrzesień 29, 2017 o 15:53

Bardzo ciekawy artykuł, niektóre osoby mogłyby się duzo nauczyć, ja sam sie kiedyś ostro przejechałem na dostawcy troche było zaufania i dostawca pieniądze zabrał a towaru nie dostarczył. Moja wina bo dałem pieniądze przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy

Odpowiedz

Marek Październik 6, 2017 o 12:53

U mieście budują 6 kilometrowy odcinek obwodnicy który stanowi jej ostatnią część od 3 lat, były już 3 lub 4 terminy, dokładnie nie pamiętam, nikt nie może dopilnować tego aby wykonali ją od a do z, a najgorsze jest to je już firmy się tego podejmowały i jakoś końca nie widać.

Odpowiedz

Wojciech Kryczek Październik 11, 2017 o 08:20

Z tego co można wyczytać w mediach to chyba nigdzie tego typu inwestycje nie kończą się w terminie. Choć nie wiem czy tzw. Wschodnia Obwodnica Łodzi nie została skończona przed założonym terminem.
Pozdrawiam
Wojtek

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kryczek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kryczek z siedzibą we Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kryczek-kancelaria.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

{ 5 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: