Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Budowa domu jednorodzinnego na podstawie zgłoszenia

Wojciech Kryczek29 maja 20152 komentarze

Za niespełna miesiąc wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy Prawo budowlane. Chodzi mianowicie o ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustawopublikowaną w Dzienniku Ustaw z 27 marca 2015r., nr 443. Większość przepisów tej ustawy wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 28 czerwca bieżącego roku.

Informacja ta powinna zainteresować wszystkich tych, którzy podjęli lub podejmą decyzję o budowie własnego domu. 🙂

Budowa domu będzie możliwa na podstawie samego zgłoszenia bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej, obecna ustawa Prawo budowlane jest regulacją, która niestety nie tworzy przejrzystych ram prawnych dla procesu inwestycyjnego w budownictwie. Co nie jest chyba żadną nowością w Polsce. 🙂 Nie mówiąc już o rozbieżnościach przy jej stosowaniu czy też ilością procedur administracyjnych, zabierających mnóstwo czasu. Dostrzeżono przy tym, że regulacje prawne odnoszące się do inwestowania są czynnikiem utrudniającym prowadzenie w tym zakresie działalności gospodarczej czy też inwestycji publicznych.

 barrow-420728_1920

Nowelizacja Prawa budowlanego wg zamierzeń jej autorów miała m.in. na celu:

 • uproszczenie i skrócenie procedury budowlanej przez zniesienie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jeśli obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
 • ograniczenie liczby obiektów budowlanych, wymagających wydanie pozwolenia na użytkowanie,
 • zniesienie obowiązku dołączania do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych czy też oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej.
 • zniesienie obowiązku zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych,
 • ograniczenie zasady, że roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Nowelizacja wprowadza rozwiązania na podstawie których pozwolenie na budowę nie będzie wymagane np. przy:

 • budowie wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce bądź działkach, na których został zaprojektowany,
 • przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie prowadzi do zmiany polegającej na zwiększeniu dotychczasowego obszaru oddziaływania obiektu.

W powyższych przypadkach roboty budowlane będzie można realizować na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia będziesz musiał jednak dołączyć projekt budowlany.

Według Trybunału Konstytucyjnego zgłoszenie budowy, jako instytucja prawna jest niewątpliwie wystarczająco skutecznym rozwiązaniem w odniesieniu do przedsięwzięć budowlanych o mniej skomplikowanym charakterze i znikomym oddziaływaniu na otoczenie.

Inwestor będzie w zasadzie mógł zdecydować czy chce rozpocząć roboty na podstawie zgłoszenia czy też na podstawie pozwolenia na budowę. Wybór ten nie będzie jednak taki dowolny. Trzeba bowiem pamiętać o ograniczeniach, które będą warunkowały wymóg prowadzenia robót budowlanych na podstawie pozwolenia na budowę. Jeśli dom jednorodzinny będzie w jakiś sposób miał wpływ (oddziaływał) na nieruchomość sąsiada, to samo zgłoszenie niestety nie wystarczy! 🙁 Przychodzą mi tutaj od razu do głowy immisje na grunty sąsiada: cień, przesłanianie widoku, odprowadzanie wody np. deszczówki, hałas.

I tutaj kolejna nowość!!!

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU będzie określał projektant!!! Projekt będzie więc musiał zawierać informację o obszarze oddziaływania domu jednorodzinnego.

Z całą pewnością skorzystanie z możliwości rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie zgłoszenia przyspieszy budowę domu. Ale czy istnieją w związku z tym jakieś zagrożenia?

clock-pointers-fashion-hands-of-a-clock-1252

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 comments… add one now }

  Leave a Comment

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 trackbacks }

  Previous post:

  Next post: