Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Do sądu po nakaz zapłaty z protokołem odbioru robót

Wojciech Kryczek10 listopada 20145 komentarzy

Często się zdarza, że któryś z uczestników realizowanej inwestycji wykonał roboty, ale nie otrzymał wynagrodzenia. Chociaż nie istnieją ku temu żadne obiektywne powody. Nawet są mocne argumenty, aby inwestor lub generalny wykonawca zapłacił. Sytuacja taka nie musi zresztą dotyczyć wyłącznie tego co dzieje się na placu budowy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny. Podobne historie mają miejsce, niezależnie od tego jaki prowadzisz rodzaj działalności.

Nierzetelni kontrahenci zdarzają się bowiem wszędzie.

balcony-house-window-2475

Jeśli decydujesz się na sądowe dochodzenie należności możesz wykorzystać do tego celu postępowanie nakazowe. Możliwość skorzystania z tego trybu postępowania jest jednak uzależniona od spełnienia pewnych wymogów.

Aby uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, musisz dochodzić należności pieniężnej (albo świadczenia innych rzeczy zamiennych), którą powinieneś udowodnić za pomocą określonych dokumentów. Dokumenty te są ściśle określone przez przepisy procedury cywilnej. Nie będę tutaj wymieniał wszystkich tych dokumentów. Jako przykład podam weksel, który wychodzi już chyba coraz bardziej z użytku.

Skupię się jednak na innym dokumencie, który jak zauważyłem rzadko jest wykorzystywany w praktyce. Chodzi mianowicie o dowód spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego. Używając określenia mniej kazuistycznego, chodzi o taki dowód który będzie potwierdzał wykonanie twojej usługi, wykonanie sprzedaży materiału czy też dostawy.

Musisz wiedzieć, że jeżeli będziesz dochodził należności pieniężnej lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (która ma zastosowanie również do umów o roboty budowlane), sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie dołączonych do pozwu: umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku.

Ustawa z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych reguluje m.in. skutki niewywiązania się stron z ustalonych terminów zapłaty. Według uzasadnienia projektu do tej ustawy, celem jej uchwalenia było zwalczanie problemów z płatnościami. Wedle założeń ustawa miała wprowadzić rozwiązania wspomagające zmniejszanie opóźnień w zapłatach a także stosowanie krótkich terminów zapłaty.

Takim dowodem potwierdzającym spełnienie wzajemnego świadczenia niepieniężnego jest protokół odbioru. O protokole odbioru pisałem już wcześniej, gdy wskazywałem gdzie można znaleźć regulacje dotyczące odbiorów oraz skutecznych odbiorach.

Jeśli potrzebujesz protokół odbioru możesz go także pobrać z mojego bloga, gdzie umieściłem wzór protokołu odbioru.

Protokół odbioru jest podstawą wystawienia faktury oraz dochodzenia zapłaty. W związku z tym istotne jest, aby dopilnować nie tylko przebiegu samego odbioru, ale również spisania protokołu odbioru. Może to ułatwić dochodzenie Twojej należności.

Protokół odbioru może być także dowodem uznania długu przez dłużnika. A to dlatego, że w odbiorze biorą udział dwie strony.

PROTOKÓŁ JEST PODSTAWĄ WYSTAWIENIA FAKTURY.

***

Piszę Ci o tym wszystkim gdyż złożenie pozwu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jest korzystne ze względów finansowych. Od pozwu w postępowaniu nakazowym wnosisz tylko czwartą część opłaty sądowej.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Bartosz Chyczewski 9 grudnia, 2014 o 17:01

  co w sytuacji, gdy jest tylko wpis do dziennika budowy?

  Odpowiedz

  Wojciech Kryczek 12 grudnia, 2014 o 14:02

  Witaj. 🙂
  Dobre pytanie. Na podstawie przepisów Prawa budowlanego, dziennik budowy jest dokumentem urzędowym. Korzysta więc z domniemania zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy. (W tym zakresie polecam zapoznać się z uzasadnieniem wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 maja 2014 r. – sygn. akt I ACa 1326/13). Przesłanką wydania nakazu zapłaty w postępowaniu jest także dokument urzędowy. Jeśli więc roboty zostały potwierdzone wpisem do dziennika budowy, który jest dokumentem urzędowym to w zasadzie istnieje dowód wykonania umowy. Nie można więc wykluczyć, że powołując się na wpis w dzienniku budowy i dołączając stosowny dowód do pozwu, będzie można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Warto na pewno spróbować. 🙂
  Pozdrawiam
  Wojtek

  Odpowiedz

  Piotr 21 stycznia, 2016 o 18:37

  co w przypadku kiedy jest podpisany protokół odbioru robót dodatkowych przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego a nie ma umowy na te roboty ? (jest tylko umowa na podstawowy zakres)

  Odpowiedz

  Wojciech Kryczek 28 stycznia, 2016 o 18:24

  Witam,
  Przede wszystkim muszą być spełnione uznania transakcji za handlową w rozumieniu ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym przy dochodzeniu należności wynikającej z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, do pozwu musi być dołączona: umowa, dowód spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego (tutaj protokół odbioru) oraz dowód doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku. Jeśli nie ma umowy na roboty dodatkowe to dołączyłbym umowę na podstawowy zakres robót.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 trackback }

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: