Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Odsetki ustawowe w dół do 8%

Wojciech Kryczek14 listopada 2014Komentarze (0)

Pojawiła się już informacja o wysokości jaką będą posiadały odsetki ustawowe po ich obniżeniu – właściwie to jest to na razie propozycja. Dzisiaj Ministerstwo Sprawiedliwości podało komunikat, iż został skierowany do konsultacji, opiniowania i uzgodnień projekt rozporządzenia dotyczący określenia wysokości odsetek ustawowych.

Według projektu nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych, odsetki ustawowe określono na poziomie 8% w stosunku rocznym. Obecnie odsetki ustawowe wynoszą 13% w stosunku rocznym.

Dla przypomnienia podam, iż zmiana ta jest konsekwencją obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej z początkiem października 2014r., stopy kredytu lombardowego NBP. Wysokość stopy kredytu lombardowego została obniżona z 4% do 3% w stosunku rocznym.

O konsekwencjach obniżenia stopy kredytu lombardowego pisałem już wcześniej. Jeden wpis dotyczył wpływu obniżenia stopy tego kredytu na wysokość odsetek maksymalnych. Drugi natomiast związany był z wątpliwościami jakie wynikają z faktu, że odsetki maksymalne są niższe od odsetek ustawowych.

100-bank-notes-bills-2099

Jeśli zatem projekt rozporządzenia zostanie przyjęty bez poprawek to odsetki ustawowe będą na tym samym poziomie co odsetki od zaległości podatkowych – czyli 8%.

Według uzasadnienia do projektu nowego rozporządzenia w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych, zmiana (obniżenie odsetek ustawowych) podyktowana jest m.in. koniecznością określenia:

właściwej relacji pomiędzy odsetkami ustawowymi a odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych”.

Autorzy projektu przytaczają argument, iż obecnie istnieje duża a różnica pomiędzy tymi odsetkami. Może to powodować, że odsetki od należności publicznoprawnych (odsetki od zaległości podatkowych) utracą sankcyjny charakter. Staną się przez to zbyt słabym czynnikiem motywującym do regulowania należności publicznoprawnych.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia wskazuje się, że poprzez obniżenie odsetek ustawowych będzie można osiągnąć cele wskazane w ustawowych wytycznych, które dotyczą ustalania wysokości odsetek ustawowych.

W tym co przeczytałem podoba mi się stwierdzenie odnoszące się do tego, że obniżenie odsetek ustawowych do poziomu 8% powinno zachować ich sankcyjny charakter, co skłoni dłużników do terminowego regulowania należności cywilnoprawnych. Ma to także nieznacznie poprawić ściągalność należności publicznoprawnych.

Czy tak będzie? 🙂 Raczej nie. 🙂 No może w jakimś stopniu się to jednak sprawdzi.

W dalszej części uzasadnienia (Pkt 4 tabeli: „Ocena skutków regulacji”) możesz przeczytać, że obniżenie odsetek ustawowych będzie oddziaływało na „zmniejszenie kwot świadczeń za opóźnienie w zapłacie zobowiązań pieniężnych”. Co jest pozytywnym oddziaływaniem na dłużników. Wedle podanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości danych źródłowych, liczba dłużników to 2,3 mln zalegających z płatnościami na łączną kwotę 40,9 mld zł. Ministerstwo powołało się na dane Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Według autorów projektu rozporządzenia jest i negatywny aspekt oddziaływania zmian. Dotyczy on wierzycieli, których należności za opóźnienie ulegną zmniejszeniu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych oraz uzasadnienie projektu tego rozporządzenia znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Odsetki ustawowe nie były zmieniane od 2008r.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 comments… add one now }

  Leave a Comment

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Previous post:

  Next post: