Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Formy umów w ramach umowy o roboty budowlane

Wojciech Kryczek07 lutego 20143 komentarze

Dzisiaj chciałem krótko napisać o formie jaką powinna mieć umowa o roboty budowlane i umowa podwykonawcza na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

Musisz wiedzieć, że ustawodawca dokonał pewnego zróżnicowania jeśli chodzi o wymaganą formę umowy o roboty budowlane a umowy podwykonawczej. Nie do końca wiadomo, dlaczego tak się stało i z czego to wynika.

Czytając art. 648 §1 k.c. dowiesz się, że umowa o roboty budowlane powinna zostać stwierdzona pismem. Jest to forma zastrzeżona dla celów dowodowych (ad probationem).

Z kolei umowa o podwykonawstwo zgodnie z art. 6471 §4 k.c. powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności (ad solemnitatem). Chodzi tutaj o umowę pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą oraz pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.

Inaczej jest w przypadku umowy o roboty budowlane zawieranej na gruncie Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z art. 139 ust. 2 tej ustawy, umowa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności o ile przepisy odrębne nie wymagają formy szczególnej. Oznacza to, że umowa o roboty budowlane zawarta w sprawach zamówień publicznych musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezachowanie formy pisemnej, inaczej niż w przypadku umowy zawieranej poza Prawem zamówień publicznych, oznacza nieważność takiej umowy.

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE I UMOWA PODWYKONAWCZA, JAKIE SĄ SKUTKI NIEZACHOWANIA WŁAŚCIWEJ FORMY UMOWY?

Przy umowie o roboty budowlane (forma dla celów dowodowych), niezachowanie formy pisemnej oznacza, ograniczenia w przeprowadzeniu dowodów na okoliczność jej zawarcia. Sama umowa jest jednak ważna. Ograniczenia dowodowe ujęte są w art. 74 k.c. W razie niezachowania zastrzeżonej formy, nie można przeprowadzać dowodu z przesłuchania świadków ani dowodu z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności.

Ograniczenia te nie będą miały jednak zastosowania w następujących przypadkach:

 1. gdy zachowanie formy pisemnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej,
 2. jeżeli obie strony zgodzą się na przeprowadzenie dowodów,
 3. jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo
 4. jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma.

Najważniejsze jest jednak to, że przepisy o formie pisemnej dla celów dowodowych nie mają zastosowania w stosunkach między przedsiębiorcami. Zatem gdy stroną umowy są dwaj przedsiębiorcy, to nie będzie jakichkolwiek ograniczeń dowodowych.

Samo niezachowanie formy pisemnej umowy, o ile przepisy prawa zastrzegają taką formę, oznacza nieważność czynności prawnej tylko wtedy gdy wyraźnie przewidziany został rygor nieważności.

Dla umowy podwykonawczej (forma pisemna pod rygorem nieważności), niezachowanie właściwej formy oznacza, że umowa taka jest bezwzględnie nieważna. Zatem nieważnie zawarta umowa nie spowoduje jakichkolwiek skutków prawnych.

Umowa o roboty budowlane i umowa podwykonawcza

Umowa o roboty budowlane i umowa podwykonawcza są ściśle ze sobą powiązane.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 comments… add one now }

  Leave a Comment

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 3 trackbacks }

  Previous post:

  Next post: