Slider

Projekt ograniczenia zakresu solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie dla podwykonawcy

Poruszałem już temat solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcy w związku z realizacją umowy o roboty budowlane. Chodzi m.in. o wpis: Solidarna odpowiedzialność wykonawcy i inwestora. Obecnie obowiązujące rozwiązania prawne w zakresie odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie dla podwykonawcy mogą już niedługo okazać się historią. A z tej to przyczyny, że w Senacie toczą się prace nad projektem zmian przepisów kodeksu cywilnego, które mają na celu ograniczenie zakresu solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcy.

Dotychczasowe rozwiązanie miałoby być zastąpione przez zasadę, że inwestor płaci solidarnie z wykonawcą wtedy, kiedy na piśmie wyrazi zgodę na zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą.

 drawing-board-670027

Przypomnę, że obecnie mogą wystąpić sytuacje, kiedy inwestor będzie ponosił solidarną odpowiedzialność nawet jeśli nie zapoznał się wcześniej z umową pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. Więcej znajdziesz we wpisie Zgoda na zawarcie umowy o roboty budowlane z podwykonawcą w orzecznictwie. Uważa się, że obecna regulacja prawna stawia w uprzywilejowanej pozycji podwykonawcę nadmiernie wzmacniając jego pozycję kosztem inwestora. Warto podkreślić, że inwestor nie ma w zasadzie adekwatnych środków, które pozwalały by mu zabezpieczyć się przed roszczeniami inwestora. Zwłaszcza jeśli pojawiłyby się już po zakończeniu realizacji umowy.

Z informacji do których dotarłem wynika, że ustawodawca zamierza wprowadzić następujące rozwiązania.

Zgoda bierna

Podwykonawca będzie mógł powoływać się na udzielenie przez inwestora zgody milczącej. Uzyskanie takiej zgody będzie co prawda upoważniało wykonawcę do zawarcia umowy z podwykonawcą, ale inwestor będzie zwolniony z solidarnej odpowiedzialności!!!

Zgoda czynna

Jeśli na zawarcie umowy z podwykonawcą inwestor wyrazi zgodę w formie pisemnej, to w takim przypadku będzie ponosił solidarną odpowiedzialność z wykonawcą za wypłatę wynagrodzenia. Zgoda na ponoszenie solidarnej odpowiedzialności będzie więc uzależniona od wyrażenia zgody w formie pisemnej, a więc stanowczej a nie dorozumianej.

W toku prac wiele może się jednak zmienić. Tak więc jaki będzie ostateczny kształt ograniczenia zakresu solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie dla podwykonawcy w umowie o roboty budowlane, zapewne jeszcze się przekonamy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: