Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Od dzisiaj niższe odsetki maksymalne – czyli o konsekwencjach obniżenia stóp procentowych NBP

Wojciech Kryczek09 października 201420 komentarzy

Od 9 października 2014r., obowiązuje nowa wysokość stopy kredytu lombardowego, którą ustalono na 3,00%. Dzisiaj wchodzi bowiem w życie uchwała nr 6/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 października 2014r.

w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim.”

Uchwałę znajdziesz tutaj.

Co ta zmiana oznacza?

Jest to ważna wiadomość dla tych wszystkich przedsiębiorców, którzy w umowach wprowadzili zapisy o odsetkach umownych zamiast ustawowych. Wysokość odsetek umownych jest bowiem ograniczona w stosunku rocznym do czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).

Przed obniżeniem stopy kredytu lombardowego do 3,00%, jego wysokość wynosiła 4,00%. Jeśli więc masz zastrzeżone w umowie na swoją rzecz odsetki umowne np. w wysokości odsetek maksymalnych, to zamiast przysługujących Ci do wczoraj 16,00% w skali rocznej, możesz od dzisiaj domagać się tylko 12,00%.

Wysokość odsetek ustawowych wynosi obecnie 13,00% w skali rocznej.

Nie wiem czy w związku z powziętą uchwałą Rady Polityki Pieniężnej zmieni się wysokość odsetek ustawowych, ale warto zastanowić się nad tym czy obecnie dla Ciebie jako wierzyciela bardziej korzystne nie będzie wprowadzanie do umów zapisów o odsetkach ustawowych zamiast odsetek umownych w wysokości odsetek maksymalnych.

Mamy więc obecnie pewnego rodzaju paradoks polegający na tym, że odsetki ustawowe są większe od odsetek maksymalnych wyznaczających górną granicę odsetek umownych.

Konsekwencją obniżenia stopy kredytu lombardowego, jest także zmniejszenie odsetek od zaległości podatkowych co powinno ucieszyć przedsiębiorców. 🙂

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obniży się do 8,00%. Jest ona bowiem określana jako: suma 200,00% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2,00%. Stawka ta nie może być jednak niższa niż 8,00%.

Zmniejszenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej na pewno ucieszy kredytobiorców, gdyż oznacza niższe raty kredytu.

Obniżka nie będzie jednak korzystna dla tych którzy oszczędzają, np. dla posiadaczy lokat. Zmniejszy się bowiem oprocentowanie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 646 586
e-mail: biuro@kryczek-kancelaria.eu

{ 15 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wojtek 12 października, 2014 o 10:50

A nie będzie tak, że skoro jest ograniczenie, że nie można pobierać odsetek wyższychnniż 4 krotność stopy lombardowej, to pobieranie odsetek ustawowych jest sprzeczne z tym zapisem?

Odpowiedz

Wojciech Kryczek 12 października, 2014 o 18:34

Odsetki maksymalne to górna granica dla tych odsetek, których wartość ustalają sobie strony w umowie. Przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają zapisów, które określałyby wzajemne relacje pomiędzy odsetkami maksymalnymi a ustawowymi. Odsetki ustawowe określane są przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. W art. 359 paragraf 3 kodeksu cywilnego można przeczytać, że wysokość odsetek ustawowych powinna być określana z uwzględnieniem wysokości stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Nie wydaje się więc aby nie można było pobierać wyższych odsetek ustawowych, niż czterokrotność stopy lombardowej. Rozporządzenie dotyczące wysokości odsetek ustawowych nie zostało chyba wydane na czas tak, aby wyeliminować niepewność i powstały absurd. Sprzeczność oczywiście istnieje. Można jednak chyba bronić stanowiska, że w obecnej sytuacji odsetki ustawowe ulegałyby obniżeniu do wartości czterokrotności stopy kredytu lombardowego. Tym bardziej, że kodeks cywilny zawierający regulacje o odsetkach maksymalnych, jest ustawą a więc aktem prawnym hierarchicznie wyższym niż rozporządzenie, które określa wysokość odsetek ustawowych. Wątpliwości pozostają jednak nadal.
Pozdrawiam,
Wojtek

Odpowiedz

Wojtek 12 października, 2014 o 22:35

Właśnie o te wątpliwości mi chodzi.
Tutaj jest ustawa co do odsetek maksymalnych a odsetki ustawowe są z rozporządzenia.
W umowach też się zdarza, że strony ustalają, że za opóźnieniabbędą obowiązywać odsetki ustawowe. Więcej jest dylemat 😉
Wg mnie rząd oleje ten temat i nie zmieni rozporządzenia zbyt szybko.

Odpowiedz

Wojciech Kryczek 13 października, 2014 o 20:50

Zapewne będą zwolennicy jednego rozwiązania aby ograniczać odsetki ustawowe do maksymalnych i drugiego, że nie należy obniżać odsetek ustawowych. A to, że rząd zlekceważy sprawę jest bardzo prawdopodobne zwłaszcza, że zbliżają się wybory. 🙂

Odpowiedz

Robert 14 października, 2014 o 10:21

Z pewnością zmniejszenie odsetek wpłynie pozytywnie na zdolności kredytowe polskich firm i na pewno zwiekszy ich mozliwości inwestycyjnei co z kolei dobrze wpłynie na poziom zatrudnienia nowych pracowników i popyt wewnętrzny w Polsce. Należy to jednak oceniać przez pryzmat podgrzewania gospodarki :-)))

Odpowiedz

Wojciech Kryczek 14 października, 2014 o 10:30

Dziękuję za rzeczowy komentarz. Obniżenie stóp procentowych ma oczywiście swoje plusy i minusy. Ożywienie gospodarcze w naszym kraju jest rzeczą bardzo ważną. W końcu kapitał społeczny jaki tworzą przedsiębiorcy oraz ich przedsiębiorstwa napędzają gospodarkę i przyczyniają się do rozwoju. 🙂
Pozdrawiam,
Wojtek

Odpowiedz

hans 14 października, 2014 o 22:06

witam, w nawiązaniu do tej ciekawej dyskusji wtrące jedną wątpliwość, która nasunęła mi się w kontekście zmniejszenia odsetek maksymalnych. Otóż czytelna jest dla mnie sytuacja gdy w pierwotnie zawartej umowie zastrzeżono odsetki umowne większe niż maksymalne – wtedy oczywiście należą się wierzycielowi maksymalne. Ale proszę wyobrazić sobie nastepujący przykład: emitent obligacji proponuje zainwestowanie na rok na 16%, w tym celu bierzecie pożyczkę na 12%, żeby “odpożyczyć” emitentowi i zarobić 4%. W dacie emisji obligacji i udzielenia pożyczki odsetki maksymalne to 16% więc ich nie przekraczamy. Na tydzień przed wykupem obligacji odsetki maksymalne spradają do 12%. Czy emitent ma mi zapłacić 12% czy 16% jak pierwotnie umówiono? jeśli 12% to ja jestem stratny bo muszę pożyczkodawcy właśnie tyle oddać a mnie obciążają wszelkie koszty. Tak więc pomimo, że nie zrobiłem niczego nielegalnego w dacie emisji i pożyczki (w domyśle nie przekroczyłem wtedy wartości “lichwy”) teraz jestem karany de facto konsekwencjami zmiany prawa, które ingerują w zawarty i realizowany konktrakt. Czy wg Pana Mecenasa przysługuje takiemu inwestorowi mechanizm obronny np. w formie wyrównawczego odszkodowania?
z góry dziękuję za podzielenie się przemysleniami

Odpowiedz

Wojciech Kryczek 15 października, 2014 o 14:31

Witaj,
Ciekawy przypadek. Myślę, że emitent zobowiązany byłby do zapłaty odsetek maksymalnych 16% do dnia, który poprzedza dzień od którego obowiązują odsetki maksymalne 12%. Natomiast od dnia od którego obowiązują te niższe odsetki maksymalne, tylko 12%. Czyli ten ostatni tydzień. Jeśli natomiast emitent obligacji chciałby zapłacić odsetki w wysokości 12% za cały okres od sprzedaży obligacji do ich wykupienia to nie miałby do tego prawa. Byłaby to bowiem sytuacja gdy prawo „zadziałało wstecz”, co nie powinno mieć miejsca. Ustalenie wysokości odszkodowania za okres do dnia kiedy powinny obowiązywać odsetki 16%, a zostały wypłacone w wysokości 12% byłoby stosunkowo łatwe. Nietrudno wyliczyć bowiem wartość uszczerbku. Z kolei jeśli chodzi o ostatni tydzień przed wykupieniem obligacji to raczej trudno byłoby wykazać zasadność domagania się tych wyższych odsetek. Emitent zapewne wskazywałby na brak swojej winy z tego powodu, że obniżenie odsetek maksymalnych jest konsekwencją zmiany prawa na które nie miał wpływu. Gorzej jeśli kupujący i emitent umówili się, że odsetki maksymalne zostaną obniżone za cały okres kredytowania emitenta w chwili zmiany wysokości tych odsetek. Myślę, że najbliższe miesiące dostarczą podobnych przykładów.
Pozdrawiam, 🙂
Wojtek

Odpowiedz

hans 23 października, 2014 o 15:56

bardzo dziekuję

Odpowiedz

ryszard 19 października, 2014 o 22:24

czy rada ministrow zmienila odsetki ustawowe 13%

Odpowiedz

Wojciech Kryczek 20 października, 2014 o 14:09

Wysokość odsetek ustawowych nie została jeszcze zmieniona. Przynajmniej nic nie wiem o zmianie.
Pozdrawiam.
Wojtek

Odpowiedz

Wojciech Kryczek 23 października, 2014 o 15:01

W nowym wpisie zamieściłem więcej informacji dotyczących planowanego obniżenia odsetek ustawowych. Zapraszam do zapoznania się z artykułem: https://umowaorobotybudowlane.pl/odsetki-ustawowe-czy-po-zmianie-beda-nizsze-od-odsetek-maksymalnych/
Pozdrawiam

Odpowiedz

krzysztof 9 lutego, 2015 o 10:11

witam
jeśli można spytać to czy banki muszą zmienić oprocentowanie od dnia wejścia w życie uchwały RPP czy też mają na to jakiś czas np. dwa czy trzy miesiące? spłacam kredyt gdzie kolejne raty po 9 października tj. na początku XI, XII i I pozostawały w dawnej wysokości, a dopiero ta z początku II miała niższe oprocentowanie.

Odpowiedz

Wojciech Kryczek 24 lutego, 2015 o 13:32

Witam,
Według mnie jeśli zmiana stopy kredytu lombardowego obowiązuje od 9 października 2014r. to banki związane są tą uchwałą od tego dnia. Oznacza to przecież konieczność stosowania niższych odsetek maksymalnych (co może pociągać konieczność obniżenia odsetek umownych tak, aby nie były większe od maksymalnych) czy też obliguje je do zmiany oprocentowania w pozostałym zakresie. Odsetki ustawowe zmniejszyły się dopiero w grudniu 2014r. Trudno do końca stwierdzić czy opisana sytuacja jest prawidłowa od strony formalnej. Nie wiadomo jakie są postanowienia umowy z bankiem co do kwestii oprocentowania czy też jaki charakter ma oprocentowanie ustalone w umowie. Nie wiem też, czy są jakieś szczególne obowiązki lub uprawnienia banków związane z dostosowaniem umów do zmieniających się stóp procentowych.
Pozdrawiam 🙂
Wojtek

Odpowiedz

Wojciech Kryczek 9 marca, 2015 o 10:39

Z dniem piątego marca 2015r. ponownie zmniejszyła się wysokość odsetek maksymalnych. Zapraszam do zapoznania się z najnowszym wpisem w blogu: https://umowaorobotybudowlane.pl/odsetki-maksymalne-znowu-nizsze-kolejne-obnizenie-stopy-kredytu-lombardowego/

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego z siedzibą w Częstochowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kryczek-kancelaria.eu

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 5 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: