Slider

Umowa o dzieło na budowę domu, czyli o tym czy można spisać taką umowę

Klika dni temu jeden z czytelników bloga, wysłał mi maila w którym zadał pytanie dotyczące możliwości zawarcia z osobą fizyczną (wykonawca) umowy o dzieło na budowę domu.

Pytanie brzmiało mniej więcej tak:

Czy można zawrzeć z osobą fizyczną umowę o dzieło obejmującą budowę domu do stanu surowego ?

Dalej czytelnik wyjaśnił, iż potencjalny wykonawca uważa, że nie ma takiej możliwości. Zaproponował więc zawarcie umowy o dzieło na każdy etap budowy osobno. Według wykonawcy umowa na cały dom miałaby charakter umowy o roboty budowlane.

Nie będę cytował tutaj całej odpowiedzi jakiej udzieliłem. Podam Ci tylko najistotniejsze jej elementy. 🙂

I tak.

Umowa o dzieło na budowę domu do stanu surowego, byłaby w rzeczywistości umową o roboty budowlane. Dom zostaje przecież wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę i projektu. Efektem prac będzie budynek w rozumieniu prawa budowlanego.

Wskazałem, że mimo ewentualnych „umów cząstkowych”, każdy z elementów domu – fundamenty, mury, strop, dach, realizowany jest na podstawie dokumentacji technicznej – projektu. Tak naprawdę zawarcie kilku umów o dzieło nie ma znaczenia, gdyż od strony prawnej realizowany jest obiekt budowlany a więc tak naprawdę umowa o roboty budowlane. Nie bez znaczenia jest stosowanie prawa budowlanego oraz występowanie uczestników procesu budowlanego tj. projektanta, kierownika budowy czy też inspektora nadzoru.

Poruszyłem jeszcze kwestię odpowiedzialności związaną z przekazaniem placu budowy na rzecz wykonawcy. Jeśli bowiem nie nastąpi protokolarne przekazanie placu budowy dla wykonawcy, to inwestor odpowiada za szkody osobowe i majątkowe powstałe na placu budowy, zarówno wobec stron umowy, uczestników procesu budowlanego jak i osób trzecich.

Jednak to co napisałem dotyczy właściwie wykonawcy jakim jest firma a Ty decydujesz się powierzyć jej wykonawstwo całego budynku.

A co w przypadku gdy inwestor postanawia wykonać dom tzw. “systemem gospodarczym”?

CZY MOŻNA WTEDY ZAWRZEĆ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ (np. murarz) UMOWĘ O DZIEŁO LUB KILKA CZĄSTKOWYCH UMÓW O DZIEŁO NA BUDOWĘ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW DOMU?

System gospodarczy to chyba najbardziej rozpowszechniona metoda budowy domów jednorodzinnych w naszym kraju.

Wydaje się, że w takim przypadku nie ma przeciwwskazań co do tego aby spisywać umowę o dzieło na budowę poszczególnych elementów domu lub nawet całego budynku do stanu surowego.

Co o tym myślisz? 🙂

A może masz jakieś doświadczenia związane z budową domu „systemem gospodarczym” i chciałbyś się nimi podzielić ? 🙂

Np. co do zabezpieczenia się na wypadek zgłaszania reklamacji do wykonawcy.

Wszelkie uwagi i sugestie będą pomocne. 🙂

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kryczek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kryczek z siedzibą we Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kryczek-kancelaria.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: