Slider

Przelew wierzytelności a umowa o zastęsptwo inwestycyjne

W obrocie wykorzystywana jest tzw. umowa o zastępstwo inwestycyjne. Umowa ta funkcjonuje w oparciu o zasadę swobody umów. Strony mogą dość swobodnie ukształtować swoje prawa i obowiązki w takiej umowie.

W ramach umowy o zastępstwo inwestycyjne, inwestor zastępczy może wykonywać dla inwestora bezpośredniego szereg czynności. Mają one charakter czynności prawnych lub świadczenia usług. Czynności te lub usługi obejmują zwykle przygotowanie i realizację inwestycji.

Strony mogą powierzyć inwestorowi zastępczemu szereg obowiązków. Przykładowo można wskazać na: przygotowanie i skompletowanie dokumentacji projektowej, zapewnienie obsługi geodezyjnej, pełnienie nadzoru autorskiego, zakup i dostawę materiałów budowlanych.

Nie sposób oczywiście wymienić wszystkich czynności do jakich może być zobowiązany inwestor zastępczy.

Inwestor bezpośredni musi oczywiście zapewnić finansowanie inwestycji oraz współdziałać z inwestorem zastępczym w realizacji umowy.

Inwestor zastępczy może występować w imieniu inwestora bezpośredniego lub działać we własnym imieniu.

W pierwszym przypadku, czynności wynikające z umowy o zastępstwo inwestycyjne rodzą bezpośrednie skutki dla inwestora bezpośredniego. W razie zaniedbań ze strony wykonawców zaangażowanych przez inwestora zastępczego, inwestor bezpośredni może dochodzić swoich praw bezpośrednio w stosunku do tych wykonawców. Działa to także i w drugą stronę. Wykonawcy będą mogli skierować swoje roszczenia w stosunku do inwestora bezpośredniego.

W drugim przypadku, umowa o zastępstwo inwestycyjne może przewidywać, że inwestor zastępczy działa we własnym imieniu. W takiej sytuacji wykonawcy inwestora zastępczego oraz pozostali jego kontrahenci będą mogli dochodzić swoich praw tylko w stosunku do niego. Nie będą oni mogli podjąć jakichkolwiek kroków prawnych w stosunku do inwestora bezpośredniego. Także inwestor bezpośredni nie będzie mógł występować z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do wykonawców oraz pozostałych kontrahentów inwestora zastępczego.

CO W TYM DRUGIM PRZYPADKU POWINNY ZROBIĆ STRONY???

Aby po zakończeniu inwestycji inwestor bezpośredni mógł dochodzić swoich roszczeń, konieczne jest zawarcie pomiędzy inwestorem zastępczym a inwestorem bezpośrednim umowy przelewu wierzytelności. Tylko przeniesienie na inwestora bezpośredniego wierzytelności zapewni mu dochodzenie w przyszłości jego praw.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kryczek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kryczek z siedzibą we Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kryczek-kancelaria.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: