Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Przelew wierzytelności a umowa o zastęsptwo inwestycyjne

Wojciech Kryczek20 sierpnia 2013Komentarze (0)

W obrocie wykorzystywana jest tzw. umowa o zastępstwo inwestycyjne. Umowa ta funkcjonuje w oparciu o zasadę swobody umów. Strony mogą dość swobodnie ukształtować swoje prawa i obowiązki w takiej umowie.

W ramach umowy o zastępstwo inwestycyjne, inwestor zastępczy może wykonywać dla inwestora bezpośredniego szereg czynności. Mają one charakter czynności prawnych lub świadczenia usług. Czynności te lub usługi obejmują zwykle przygotowanie i realizację inwestycji.

Strony mogą powierzyć inwestorowi zastępczemu szereg obowiązków. Przykładowo można wskazać na: przygotowanie i skompletowanie dokumentacji projektowej, zapewnienie obsługi geodezyjnej, pełnienie nadzoru autorskiego, zakup i dostawę materiałów budowlanych.

Nie sposób oczywiście wymienić wszystkich czynności do jakich może być zobowiązany inwestor zastępczy.

Inwestor bezpośredni musi oczywiście zapewnić finansowanie inwestycji oraz współdziałać z inwestorem zastępczym w realizacji umowy.

Inwestor zastępczy może występować w imieniu inwestora bezpośredniego lub działać we własnym imieniu.

W pierwszym przypadku, czynności wynikające z umowy o zastępstwo inwestycyjne rodzą bezpośrednie skutki dla inwestora bezpośredniego. W razie zaniedbań ze strony wykonawców zaangażowanych przez inwestora zastępczego, inwestor bezpośredni może dochodzić swoich praw bezpośrednio w stosunku do tych wykonawców. Działa to także i w drugą stronę. Wykonawcy będą mogli skierować swoje roszczenia w stosunku do inwestora bezpośredniego.

W drugim przypadku, umowa o zastępstwo inwestycyjne może przewidywać, że inwestor zastępczy działa we własnym imieniu. W takiej sytuacji wykonawcy inwestora zastępczego oraz pozostali jego kontrahenci będą mogli dochodzić swoich praw tylko w stosunku do niego. Nie będą oni mogli podjąć jakichkolwiek kroków prawnych w stosunku do inwestora bezpośredniego. Także inwestor bezpośredni nie będzie mógł występować z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do wykonawców oraz pozostałych kontrahentów inwestora zastępczego.

CO W TYM DRUGIM PRZYPADKU POWINNY ZROBIĆ STRONY???

Aby po zakończeniu inwestycji inwestor bezpośredni mógł dochodzić swoich roszczeń, konieczne jest zawarcie pomiędzy inwestorem zastępczym a inwestorem bezpośrednim umowy przelewu wierzytelności. Tylko przeniesienie na inwestora bezpośredniego wierzytelności zapewni mu dochodzenie w przyszłości jego praw.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: