Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Umowa o dzieło

Wojciech Kryczek21 maja 2013Komentarze (0)

Umowa o dzieło jest rodzajem umowy w której przyjmujący zamówienie (wykonawca) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła a zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie. Jest to umowa rezultatu co wynika stąd, że celem tej umowy jest osiągnięcie konkretnego efektu. Może on mieć charakter materialny, np. sporządzenie ekspertyzy lub charakter niematerialny jak program komputerowy. Bardzo często w ramach tej umowy realizowane są roboty budowlane w wyniku przyjęcia do realizacji zlecenia budowlanego.

Umowę o dzieło regulują przepisy art. 627 – 646 kodeksu cywilnego.

ISTOTĄ UMOWY O DZIEŁO JEST JEJ ODPŁATNOŚĆ.

Strona umowy, która ma wykonać dzieło, działa na własny rachunek, i na swoją odpowiedzialność. Wykonawca działa samodzielnie. Jest on zobowiązany do dostarczenia materiałów i narzędzi o ile w umowie nie zastrzeżono inaczej. Zamawiającemu przysługuje jednak prawo kontroli sposobu wykonywania dzieła. Wykonawca realizując umowę zobowiązany jest także do wykonania dzieła w oznaczonym terminie. Przyjmujący zamówienie nie jest co do zasady zobowiązany do osobistego wykonania dzieła.

W momencie gdy przyjmujący zamówienie wykona już dzieło, powstaje po jego stronie obowiązek wydania dzieła.

Umowa o dzieło jest jedną z najczęściej występujących umów obrocie nie tylko profesjonalnym ale i konsumenckim.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: