Slider

Początki umowy o roboty budowlane

We wpisie z 20 kwietnia 2013 podałem informację, że umowa o roboty budowlane wywodzi się z umowy o dzieło. Niby wszystko powinno być oczywiste. 🙂

JEDNAK NIE !

Pomimo tego, dla niektórych jest ona odrębnym rodzajem umowy, dla jeszcze innych jest podtypem umowy o dzieło. Ci, którzy uważają, że jest to odrębny rodzaj umowy zwracają uwagę na jedną rzecz. W wyniku realizacji tej umowy powstaje specyficzny rodzaj dzieła jakim jest obiekt budowlany. Czyli wytwór materialny. O tym, że jest to podtyp umowy o dzieło miało by świadczyć to, że w umowie o roboty budowlane stosuje się częściowo przepisy umowy o dzieło. Hmmm.

O wzajemnych relacjach pomiędzy jednym i drugim rodzajem umowy, będę jeszcze pisał. Dowiesz się, co przesądza o zakwalifikowaniu do jednego lub drugiego rodzaju umowy.

TERAZ JEDNAK TROCHĘ NAMIESZAM ! 😉

Umowa o roboty budowlane pojawiła się w polskim prawie w latach sześćdziesiątych XX wieku, wraz z wejściem w życie Kodeksu cywilnego. Był to okres, w którym obowiązywała w Polsce gospodarka nakazowo-rozdzielcza. Funkcjonował tzw. obrót uspołeczniony oraz istniały jednostki gospodarki uspołecznionej. Umowę o roboty budowlane mogły zawrzeć wtedy między sobą tylko jednostki gospodarki uspołecznionej.

Definicja umowy o roboty budowlane (art. 647 k.c.) z okresu PRL brzmiała następująco:

Przez umowę o roboty budowlane jednostka gospodarki uspołecznionej (wykonawca) zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a druga jednostka gospodarki uspołecznionej (inwestor) zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Jeśli w tamtych czasach ktoś chciał sobie wybudować dom, nawet jeśli miał by go wybudować wykonawca będący jednostką gospodarki uspołecznionej to nie mógł zawierać umowy o roboty budowlane.

Mogła to być tylko UMOWA O DZIEŁO.

W okresie międzywojennym w Kodeksie zobowiązań funkcjonowała tylko umowa o dzieło.

O tym, dlaczego budując dzisiaj dom spisujesz umowę o roboty budowlane a nie umowę o dzieło, już wkrótce.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kryczek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kryczek z siedzibą we Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kryczek-kancelaria.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: