Slider

Protokół odbioru robót – wzór

Od dnia dzisiejszego możesz pobierać wzór protokołu odbioru robót. To już drugi eBook jaki pojawił się na blogu. Pierwszy to wzór umowy o roboty budowlane.

W przygotowaniach wzoru protokołu wykorzystałem doświadczenia związane z przygotowaniem takich dokumentów. Wzór ten może wymagać dostosowania do Twoich potrzeb.

Protokół odbioru robót jest ważnym dokumentem z punktu widzenia dowodowego. Potwierdza wykonanie lub niewykonanie robót, oddanie budynku. Można w nim umieścić także inne ustalenia jak np. związane z usuwaniem wad czy też obniżeniem wynagrodzenia w związku z ujawnieniem usterek.

Myślę, że warto o tym pamiętać.

Wzór protokołu odbioru robót umieściłem po lewej stronie bloga. 🙂

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: