Slider

Kiedy komornik odmawia wszczęcia egzekucji albo wykonania postanowienia o zabezpieczeniu

Dzisiejszy wpis związany jest z funkcjonowaniem kancelarii komorniczych. Chodzi dokładnie o konsekwencje jakie wynikają z art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Art. 8 dotyczy prawa wyboru komornika. Jako wierzyciel masz prawo wyboru komornika (wyjątek dotyczy egzekucji z nieruchomości). Przekonasz się jednak, że przepis ten może utrudnić Ci życie jeśli jesteś wierzycielem. Przedstawię tylko część art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, abyś w dalszej części wpisu lepiej zrozumiał o co w tym wszystkim chodzi.

[…]

7. Komornik wybrany przez wierzyciela nie może odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli byłyby prowadzone w obszarze właściwości sądu apelacyjnego obejmującego jego rewir.

8. Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli:

1) w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy;

2) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;

3) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 000.

[…]

9. W przypadku odmowy wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komornika komornik wydaje postanowienie. Postanowienie to doręcza się tylko wierzycielowi.

[…]

Jeśli wczytasz się w ust. 8 to zauważysz, że nawet jeśli skorzystasz z prawa wyboru komornika, to nie masz gwarancji, że wybrany przez Ciebie komornik będzie prowadził egzekucję. Zakładając oczywiście, że spełnione jest kryterium związane z położeniem w obszarze właściwości sądu apelacyjnego. Komornik odmówi wszczęcia egzekucji lub podjęcia innych czynności (np. wykonania postanowienia o zabezpieczeniu) jeśli spełnią się przesłanki określone w ust. 8.

Czy w ogóle ma to jakiekolwiek konsekwencje dla wierzyciela?

Oczywiście, że ma.

Wyobraź sobie, że masz już tytuł wykonawczy i chcesz skierować do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika. Piszesz wniosek, kompletujesz dokumenty i zanosisz go do najbliższego komornika w swojej miejscowości, gdyż nie masz czasu jechać do sąsiedniego miasta gdzie swoją siedzibę ma dłużnik. W sąsiednim mieście jest inny sąd rejonowy i inny rewir komorniczy.

Mijają dni i dostajesz od komornika postanowienie o odmowie wszczęcia egzekucji z powodu spełnienia się przesłanek wynikających z art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. I klapa. Czas ucieka a egzekucji jak nie ma tak nie ma. Musisz poczekać na zwrot tytułu. Dłużnik może już nie mieć środków na rachunku bankowym.

TRACISZ WIĘC CENNY CZAS!!!

Innym dobrym przykładem jest sytuacja z postanowieniem o zabezpieczeniu na rachunku bankowym. Także i przy zabezpieczeniu liczy się czas jaki upłynie pomiędzy otrzymaniem przez wierzyciela orzeczenia w sprawie zabezpieczenia a skierowaniem go do komornika do wykonania. Jeśli skierujesz postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia do wykonania przez komornika, który nie jest właściwy według kodeksu postępowania cywilnego to także ryzykujesz, że komornik odmówi wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w zw. z art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach sądowych.

Jeśli zatem chcesz skorzystać z prawa wyboru komornika to najlepszym sposobem na uniknięcie kłopotu jest wcześniejsze wykonanie telefonu do kancelarii komorniczej z zapytaniem czy nie będzie przeszkód z przyjęciem do realizacji sprawy o wszczęcie egzekucji lub wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w odniesieniu do dłużnika, który mieszka (ma siedzibę) w innym rewirze komorniczym. Chodzi o przypadek, gdy dany komornik nie jest właściwy według kodeksu postępowania cywilnego.

Całkiem niedawno przed skierowaniem do komornika wniosku o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu, musiałem wykonać kilka telefonów do kancelarii komorniczych. Wierzyciel chciał skorzystać z prawa wyboru komornika. Pytałem czy sprawa zostanie przyjęta w związku z ograniczeniami z art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Wszędzie zostałem poinformowany, że będzie kłopot z przyjęciem sprawy. Na koniec skierowałem wniosek do komornika, który był właściwy według kodeksu postępowania cywilnego.

Możesz też od razu kierować sprawę do właściwego komornika, jeśli nie lubisz dzwonić lub brak Ci na to czasu. Jest to także sposób na uniknięcie odmowy wszczęcia postepowania przez komornika.

 

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

rob 21 lutego, 2019 o 16:21

A co z kasą? Za rozpatrzenie zarzyczyl sobie około160pln. Potem odmówiła. I napisała, że koszty to ok 20pln.
Można domagać się zwrotu kasy. W końcu NIC NIE ZROBILA.

Odpowiedz

Rzeźnik z Blaviken 14 marca, 2019 o 23:28

Bzdura, przepis ten został wprowadzony tylko dla nieudolnych Komorników albo dla takichdls których jeżdżenie do wioski oddalonej o 20 km jest nie warte kosztów komorniczych.

Całe szczęście że w końcu się za nich wzięli i obcięli im ustalony należny procent bo w ostatnich latach panoszyli się niemiłosiernie

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kryczek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kryczek z siedzibą we Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kryczek-kancelaria.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: