Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło

Wojciech Kryczek10 czerwca 20132 komentarze

Umowa o roboty budowlane oraz umowa o dzieło wykazują wiele podobieństw. Sprawia to, że w konkretnym przypadku można mieć problem z rozróżnieniem, z jaką umową masz do czynienia. Pisałem już wcześniej, że niektórzy uznają umowę o roboty budowlane za podtyp umowy o dzieło.

OBIE UMOWY WYKAZUJĄ JEDNAK WIELE RÓŻNIC.

Kwestią zasadniczą pozostaje zatem ustalenie co przesądza o istnieniu jednej czy drugiej umowy. Istotą umowy o roboty budowlane jest oddanie przez wykonawcę przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Inwestor zobowiązany jest do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót. Chodzi tutaj w szczególności o przekazanie terenu budowy i dostarczenie projektu. W dalszej kolejności musi odebrać obiekt.

Te właściwe przepisy to głównie ustawa Prawo budowlane.

Podstawową cechą pozwalającą na rozróżnienie umowy o roboty budowlane od umowy o dzieło jest:

MOŻLIWOŚĆ ZAKWALIFIKOWANIA REALIZOWANEJ INWESTYCJI Z PUNKTU WIDZENIA PRAWA BUDOWLANEGO

Takie kryterium rozróżnienia zostało utrwalone w orzecznictwie sądów. Podam Ci przykładowo jeden z wyroków Sądu Najwyższego (II CSK 84/12) w którym wskazano na cechy charakterystyczne umowy o roboty budowalne. I tak:

 • przebieg procesu budowlanego powinien być udokumentowany w sposób przewidziany prawem budowlanym.
 • umowa o roboty budowlane dotyczy większych przedsięwzięć o zindywidualizowanych właściwościach fizycznych i użytkowych, którym co do zasady towarzyszy projektowanie, przy czym dokumentację projektową powinien dostarczyć inwestor, chyba że podjął się tego wykonawca i zinstytucjonalizowany nadzór.

Umowa o roboty budowlane kształtowana jest przez prawo administracyjne gdyż taki charakter mają przepisy ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z prawem budowlanym przez obiekt budowlany rozumie się (art. 3 pkt 1 prawa budowlanego):

 • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 • budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 • obiekt małej architektury.

Z kolei przez roboty budowlane rozumie się (art. 3 pkt 7 prawa budowlanego):

 • budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

I UWAGA!!! Nie każdy remont jest remontem wg prawa budowlanego.

Podsumowując, jeśli umowa, którą chcesz podpisać będzie dotyczyła przedsięwzięcia większych rozmiarów o zindywidualizowanych właściwościach, zarówno fizycznych jak i użytkowych. Będzie jej towarzyszyło projektowanie oraz zinstytucjonalizowany nadzór. W wykonanie umowy będzie zaangażowany kierownik budowy albo projektant. A podstawą dla wykonywania tych robót jest pozwolenie na budowę, a przynajmniej zgłoszenie wg prawa budowlanego.

TO JEST TO UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 comments… add one now }

  Leave a Comment

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 trackbacks }

  Previous post:

  Next post: