Wojciech Kryczek

radca prawny

Specjalizuję się w prawie budowlanym. Posiadam również doświadczenie w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego FIDIC, które jest efektem pracy na stanowisku prawnika na jednym z kontraktów budowlanych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy budowlanej? +48 602 646 586

Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło

Wojciech Kryczek10 czerwca 20132 komentarze

Umowa o roboty budowlane oraz umowa o dzieło wykazują wiele podobieństw. Sprawia to, że w konkretnym przypadku można mieć problem z rozróżnieniem, z jaką umową masz do czynienia. Pisałem już wcześniej, że niektórzy uznają umowę o roboty budowlane za podtyp umowy o dzieło.

OBIE UMOWY WYKAZUJĄ JEDNAK WIELE RÓŻNIC.

Kwestią zasadniczą pozostaje zatem ustalenie co przesądza o istnieniu jednej czy drugiej umowy. Istotą umowy o roboty budowlane jest oddanie przez wykonawcę przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Inwestor zobowiązany jest do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót. Chodzi tutaj w szczególności o przekazanie terenu budowy i dostarczenie projektu. W dalszej kolejności musi odebrać obiekt.

Te właściwe przepisy to głównie ustawa Prawo budowlane.

Podstawową cechą pozwalającą na rozróżnienie umowy o roboty budowlane od umowy o dzieło jest:

MOŻLIWOŚĆ ZAKWALIFIKOWANIA REALIZOWANEJ INWESTYCJI Z PUNKTU WIDZENIA PRAWA BUDOWLANEGO

Takie kryterium rozróżnienia zostało utrwalone w orzecznictwie sądów. Podam Ci przykładowo jeden z wyroków Sądu Najwyższego (II CSK 84/12) w którym wskazano na cechy charakterystyczne umowy o roboty budowalne. I tak:

  • przebieg procesu budowlanego powinien być udokumentowany w sposób przewidziany prawem budowlanym.
  • umowa o roboty budowlane dotyczy większych przedsięwzięć o zindywidualizowanych właściwościach fizycznych i użytkowych, którym co do zasady towarzyszy projektowanie, przy czym dokumentację projektową powinien dostarczyć inwestor, chyba że podjął się tego wykonawca i zinstytucjonalizowany nadzór.

Umowa o roboty budowlane kształtowana jest przez prawo administracyjne gdyż taki charakter mają przepisy ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z prawem budowlanym przez obiekt budowlany rozumie się (art. 3 pkt 1 prawa budowlanego):

  • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  • budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  • obiekt małej architektury.

Z kolei przez roboty budowlane rozumie się (art. 3 pkt 7 prawa budowlanego):

  • budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

I UWAGA!!! Nie każdy remont jest remontem wg prawa budowlanego.

Podsumowując, jeśli umowa, którą chcesz podpisać będzie dotyczyła przedsięwzięcia większych rozmiarów o zindywidualizowanych właściwościach, zarówno fizycznych jak i użytkowych. Będzie jej towarzyszyło projektowanie oraz zinstytucjonalizowany nadzór. W wykonanie umowy będzie zaangażowany kierownik budowy albo projektant. A podstawą dla wykonywania tych robót jest pozwolenie na budowę, a przynajmniej zgłoszenie wg prawa budowlanego.

TO JEST TO UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 646 586
e-mail: biuro@kryczek-kancelaria.eu

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego z siedzibą w Częstochowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kryczek-kancelaria.eu

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 2 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: