Slider

Projekt budowlany kształtuje przedmiot umowy o roboty budowlane

Związek projektu budowlanego z robotami budowlanym, które trzeba wykonać jest oczywisty. Trudno bowiem sobie wyobrazić sytuację, że można wykonać bardziej złożony obiekt, bez jakiegokolwiek projektu. Jakość projektu budowlanego ma także pewne konsekwencje na gruncie prawnym. Mam na myśli określenie zakresu przedmiotowego umowy o roboty budowlane.

Projekt budowlany jest bowiem częścią dokumentacji, która stanowi część składową umowy o roboty budowlane. Istnienie dokumentacji, w tym projektu budowlanego jest jednym z elementów, które pozwalają odróżnić czy w danym przypadku strony zawarły umowę o dzieło czy umowę o roboty budowlane. O czym już kiedyś pisałem: Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło. Zobacz również wpis: Umowa o roboty budowlane i umowa o dzieło – różnice. Mało tego, istnieje domniemanie, że wykonawca podjął się realizacji wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część umowy.

 

Trudności pojawiają się w momencie, gdy istnieje rozbieżność pomiędzy zapisami samej umowy określającej zakres robót a projektem budowlanym. Może się bowiem okazać, że na podstawie projektu budowlanego konieczna będzie realizacja większej ilości robót niż wynikałoby to z samej umowy. Nie trzeba chyba tłumaczyć jakie to może mieć konsekwencje jeśli wykonawca zakładał inny zakres robót niż w rzeczywistości i w konsekwencji dokonał zaniżonej wyceny robót.

Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy chodzi o wykonanie prac na podstawie umowy zawartej na podstawie Prawa zamówień publicznych. Wykonawca musi bardzo starannie przygotować ofertę co nie zwalnia zamawiającego ze starannego określenia planowanych do wykonania robót. Przy zamówieniu publicznym dodatkowo pojawia się specyfikacja istotnych warunków zamówienia. W konsekwencji oznacza to, że przedmiot umowy o roboty budowlane zostaje określony na podstawie samej umowy, oferty, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu budowlanego. Nie trzeba specjalnie się zastanawiać, aby dojść do wniosku, że dokumenty te mogą być niespójne względem siebie. Powstałe rozbieżności mogą mieć określone konsekwencje jeśli chodzi o ważność umowy, która została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Co do samego projektu budowlanego to przyjmuje się, że w przypadku udzielonych zamówień publicznych, do określenia podstawowego zakresu robót decydujące znaczenie ma właśnie projekt budowlany.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kryczek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kryczek z siedzibą we Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kryczek-kancelaria.eu.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: